21.5 C
Warszawa
sobota, 15 czerwca, 2024

7 miliardów złotych na politykę społeczną w ramach programu FERS

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) będzie pełnić funkcję Instytucji Pośredniczącej w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-27. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i stanowi kontynuację Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Budżet FERS na lata 2021-27 wynosi ok. 5 mld euro. Największa alokacja z tej kwoty – ok. 1,62 mld euro przypadła na działania koordynowane przez MRiPS. Środki te zostaną przeznaczone na działania związane z szeroko pojętą polityką społeczną i wsparciem rodziny.

Fundusze UE wyodrębnione w ramach programu FERS pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i pozwolą między innymi poprawić jakość życia najbardziej potrzebujących grup społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z małymi dziećmi.

Więcej miejsc opieki dla dzieci do lat 3

Dostęp do miejsc opieki w dużym stopniu warunkuje aktywność zawodową kobiet. Może też przyczynić się do dłuższej aktywności zawodowej kobiet 50+, które podejmując się opieki nad wnukami rezygnują z pracy. Dlatego też ponad połowa alokacji, którą dysponuje MRiPS (tj. ok. 3,7 mld zł) zostanie przeznaczona na poprawę dostępu do miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Dzięki flagowemu projektowi Maluch+ powstanie ponad 100 tys. nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, zarówno w żłobkach, klubach dziecięcych, jak i u dziennych opiekunów.

Ekonomia społeczna

Priorytetowo traktowanym obszarem są projekty koordynacyjne Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, które pozwolą na usprawnienie koordynacji polityki społecznej w obszarze włączenia społecznego i ekonomii społecznej pomiędzy poziomem krajowym a regionalnym. Dzięki dodatkowym środkom finansowym zwiększy się dostępność do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej.

Deinstytucjonalizacja

Dzięki środkom z EFS+ wzmocniony zostanie również obszar związany z pomocą społeczną, w tym procesy dotyczące deinstytucjonalizacji usług społecznych, poprzez podnoszenie kompetencji pracowników instytucji pomocy społecznej na poziomie regionu, jak również podejmowanie działań związanych z promocją zawodów pomocowych, tak ważnych z punktu widzenia samych pracowników socjalnych, jak i odbiorców tego wsparcia.

Integracja cudzoziemców

Działania przewidziane w programie FERS, za które odpowiada MRiPS dotyczą również integracji cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy. W tym zakresie zostaną podjęte działania podnoszące poziom usług instytucji rynku pracy, w tym utworzenie i modernizację systemu obsługi cudzoziemców w publicznych służbach zatrudnienia.

Dostępność

Zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami ma znaczenie dla gospodarki i dla nich samych. Pomoże również w budowie relacji społecznych oraz zapobiegnie izolacji. Na dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami MRiPS otrzyma blisko 2 miliardy zł z funduszy europejskich.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI