-3,8 C
Warszawa
środa, 29 listopada, 2023

Strzelnica w powiecie – strzelnice wirtualne

Program umożliwia dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
maks. 80%, do 200.000 zł.
Wkład własny:
min. 20% (wkład finansowy).
Czas trwania projektu:
do 31.12.2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?
Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Realizacja zadań związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.
Przez utworzenie wirtualnej strzelnicy należy rozumieć adaptację pomieszczenia lub pomieszczeń na potrzeby bezpiecznego i efektywnego pod względem szkoleniowym funkcjonowania wirtualnej strzelnicy wraz z jej wyposażeniem.
Priorytetami w niniejszym konkursie są:
1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w szkołach ponadpodstawowych związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej w zakresie podstawowym i zaawansowanym przy użyciu systemów symulacji laserowej.
2. Dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych w województwach, powiatach, gminach i miastach, w których nie ma powszechnego dostępu do strzelnic klasycznych.
3. Dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych w szkołach ponadpodstawowych, w których prowadzone są klasy o profilu mundurowym, szczególnie w tych, które uczestniczą w resortowych projektach edukacyjnych tj. oddziały przygotowania wojskowego, CYBER.MIL z klasą oraz Branżowe Oddziały wojskowe.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Obrony Narodowej (MON).
Cele:
1. Rozwój sportu strzeleckiego w Polsce.
2. Zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla części społeczeństwa, realizującej działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa tj. w szkołach prowadzących klasy o profilach mundurowych w szczególności uczestniczących w resortowych projektach edukacyjnych tj. oddziały przygotowania wojskowego, CYBER.MIL z klasą oraz Branżowe Oddziały wojskowe, priorytetowo w takich miejscach na terenie kraju, w których nie mają one dostępu do strzelnic klasycznych.
3. Podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród młodzieży szkolnej i członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym.
Ze środków pochodzących z dotacji nie może być sfinansowany zakup obiektu na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy.
Jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać tytuł (prawo) do dysponowania nieruchomością, która jest przeznaczona na utworzenie wirtualnej strzelnicy na okres co najmniej do 31.12.2034.
Termin składania wniosków: 
1 marca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt

Temat: GRANTY NA ROZWÓJ STRZELNIC WIRTUALNYCH
Wysokość wsparcia: maks. 80%, do 200.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Nie
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,622PolubieńLubię
701ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze