16.9 C
Warszawa
wtorek, 28 maja, 2024

Strzelnica w powiecie – strzelnice pneumatyczne typu zamkniętego

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
maks. 80%, do 300.000 zł.
Wkład własny:
min. 20%.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?
Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Realizacja zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.
Priorytetami w niniejszym konkursie są:
1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego, umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej w szkołach ponadpodstawowych, w których prowadzone są klasy o profilu mundurowym, w których nie ma powszechnego dostępu do strzelnic sportowych i klasycznych.
2. Dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego w szkołach . ponadpodstawowych, które uczestniczą w resortowych projektach edukacyjnych, tj. oddziały przygotowania wojskowego, cyber.mil z klasą oraz Branżowe Oddziały wojskowe.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Obrony Narodowej (MON).
Cele:
1. Rozbudowa infrastruktury strzelnic pneumatycznych w Polsce.
2. Rozwijanie postaw osobowych w tym proobronnych wśród młodzieży, kształtowanie ich kondycji fizycznej oraz przygotowanie do współzawodnictwa sportowego (strzeleckiego).
3. Zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla części społeczeństwa, realizującej działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa tj. w szkołach prowadzących klasy o profilach mundurowych w szczególności uczestniczących w resortowych projektach edukacyjnych tj. oddziały przygotowania wojskowego, CYBER.MIL z klasą oraz Branżowe Oddziały wojskowe (priorytetowo w takich miejscach na terenie kraju, w których nie mają one dostępu do strzelnic klasycznych).
4. Podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród młodzieży szkolnej i członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym.
5. Aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród członków formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, zainteresowanych sportem strzeleckim.
6. Aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród społeczności lokalnej w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego.
Ze środków pochodzących z dotacji nie może być sfinansowany zakup obiektu na potrzeby funkcjonowania strzelnicy.
Jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać tytuł (prawo) do dysponowania nieruchomością, która jest przeznaczona na utworzenie wirtualnej strzelnicy na okres co najmniej do 31.12.2035.
Termin składania wniosków: 
17 września 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie MON
Kontakt

Temat: GRANTY NA ROZWÓJ STRZELNIC PNEUMATYCZNYCH
Wysokość wsparcia: maks. 80%, do 300.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Nie
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze