12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Strzelnica w powiecie – budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
maks. 80%, od 2.500.000 zł do 6.500.000 zł (w zależności od wybranego wariantu strzelnicy).
Minister Obrony Narodowej, w uzasadnionych przypadkach, dotyczących konieczności zapewnienia dodatkowych wymogów bezpieczeństwa dla realizowanej inwestycji, nieprzewidzianych na etapie składania oferty, może zwiększyć kwotę przyznanej dotacji o maksymalnie 20 % (dotyczy wyboru wariantu od I do V dla wersji rozbudowanych).
Wkład własny:
min. 20%.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?
Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych j żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.
Priorytetami w niniejszym konkursie są:
1. Dofinansowanie zadań związanych z .budową strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym.
2. Dofinansowanie zadań związanych z budową oraz modernizacją strzelnic w powiatach’, w których funkcjonują jednostki wojskowe, a brak jest strzelnic garnizonowych.
3. Dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic w powiatach, w których sformowane zostały oddziały/pododdziały wojsk Obrony Terytorialnej.
4. Dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic w powiatach, w których prowadzone są klasy mundurowe, w szczególności w szkołach uczestniczących w resortowych projektach edukacyjnych tj.: oddziały przygotowania wojskowego, CYBER.MIL z klasą, Branżowe Oddziały wojskowe, certyfikowane wojskowe klasy mundurowe.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Obrony Narodowej.
Cele:
1. Rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej (SZRP).
2. Umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego).
3. Aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem.
4. Umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzy SZRP z wykorzystaniem infrastruktury strzelnic będących poza zasobami SZRP, poprzez wyłonienie i sfinansowanie najlepszych ofert jednostek samorządu terytorialnego na budowę strzelnic umożliwiających szkolenie strzeleckie wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP.
Jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać tytuł (prawo) do dysponowania nieruchomością, która jest przeznaczona na strzelnicę co najmniej do 31.12.2034 r.
Ze środków pochodzących z dotacji nie może być sfinansowany zakup broni, amunicji, celowników, kamizelek kuloodpornych i noktowizorów.
Termin składania wniosków: 
3 marca 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
Oddział Współpracy Cywilno-Wojskowej
T: 261 877 739, 261 877 798 lub 261 877 721
email:

Temat: GRANTY NA ROZWÓJ STRZELNIC
Wysokość wsparcia: GRANTY NA ROZWÓJ STRZELNIC
Wnioskowanie przez internet:
  • Nie
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • Powiat

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze