12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

PROW – Modernizacja gospodarstw rolnych: zielona energia w gospodarstwie

W ramach Programu można uzyskać min. dofinansowanie na:
– zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,
– budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,
– zakup pomp ciepła.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
do 150.000 złotych na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2014-20, do 50% kosztów (60% dla młodego rolnika).
Wkład własny:
do 50% (40% w przypadku młodego rolnika).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Rolnik (osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), który spełnia określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 wymagania dotyczące m.in.:
– wielkości gospodarstwa rolnego – co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
– prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych (nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Inwestycja, która:
– dotyczy zainstalowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie, w tym na budynkach, o ile pokrycie dachu na tych budynkach nie jest wykonana z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest oraz jeżeli te urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych;
– będzie realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła;
– będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z ww. projektu instalacji urządzeń, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kilowat (kW), przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie.
Opis:
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 (PROW).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Koszty kwalifikowalne to m.in.:
– zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,
– budowa lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,
– zakup pomp ciepła.
Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR oraz za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową.
Termin składania wniosków: 
15 marca 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt

Temat: WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Wysokość wsparcia: do 150.000 złotych na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2014-20, do 50% kosztów (60% dla młodego rolnika).
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Wnioskodawca:
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze