32.7 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca, 2024

2 miliardy złotych na „Innowacje dla środowiska” w przedsiębiorstwach

Rusza program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Innowacje dla Środowiska”, przewidujący wsparcie przedsięwzięć w formie preferencyjnych pożyczek z możliwością uzyskania premii innowacyjnych. Budżet Programu wynosi 2 miliardy złotych.

Celem programu jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań w ochronie środowiska tj. wykorzystanie (wdrożenie) innowacyjnych technologii lub rozwiązań, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

Wdrażane rozwiązania powinny być równocześnie spójne z zasadą DNSH (ang. Do No Significant Harm), która odnosi się do 6 celów środowiskowych:
– łagodzenia zmian klimatu,
– adaptacji do zmian klimatu,
– zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich,
– gospodarki o obiegu zamkniętym (w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingu),
– zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi
oraz
– ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Wnioski będą mogli składać przedsiębiorcy, a wsparcie będzie oferowane na przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze innowacyjnym realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów albo na wdrożeniu nowej ewentualnie znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności.

Nabór wniosków zostanie otwarty 1 lutego br. i odbędzie się w dwóch etapach, w trybie ciągłym:
Etap I – fiszka projektowa – tzw. preselekcja;
oraz
Etap II – wniosek szczegółowy – dotyczący wnioskodawców, których fiszki projektowe uzyskają pozytywną ocenę zgodnie z kryteriami preselekcji.

W ramach Programu przewidziano następujące formy dofinansowania:
pożyczka do 85 % kosztów kwalifikowanych – na warunkach preferencyjnych (z możliwością umorzenia do 25% po okresie trwałości – z przeznaczeniem kwoty umorzenia na dalsze wdrożenia tej samej technologii) albo na warunkach rynkowych;
dotacja rozumiana jako premia innowacyjna pomniejszająca kwotę kapitału pożyczki o 20% (nie więcej niż o 10 mln zł) pod warunkiem zrealizowania przedsięwzięcia.

Minimalna wartość realizowanej inwestycji wynosi 2 mln zł.

Kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 1 mln zł do 100 mln zł (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz od 2 mln zł do 300 mln zł (dla dużych przedsiębiorstw).

Dla project finance kwota pożyczki nie może przekroczyć odpowiednio 30 mln zł (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz 100 mln zł (dla dużych przedsiębiorstw).

Warunkiem przyznania premii innowacyjnej będzie zrealizowanie założonego w umowie efektu rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.

Premia pomniejszy kwotę kapitału do spłaty poprzez anulowanie ostatnich rat kapitałowych pożyczki pozostałych do spłaty.

Program będzie realizowany do 2027 roku lub wcześniejszego wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje na temat programu priorytetowego „Innowacje dla Środowiska” są dostępne na stronie NFOŚiGW.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI