5,7 C
Warszawa
sobota, 2 marca, 2024

Energia dla wsi

Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o  inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji oraz magazynów energii. W ramach wniosków o pożyczkę można ubiegać się o inwestycje wskazane powyżej a także inicjatywy dotyczące budowy instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
3.000.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
 Tabela określająca intensywność wsparcia:
Wkład własny:
0-35%.
Czas trwania projektu:
Program będzie realizowany do 2030 r., przy czym:
– zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) będą podejmowane do 31.12.2028;
– środki będą wydatkowane do 31.12.2030.
Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosków o dofinansowanie.
Okres kwalifikowalności kosztów: do 30.09.2030.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Spółdzielnie energetyczne i jej członkowie będący przedsiębiorcami.
2. Powstające spółdzielnie energetyczne (spółdzielnie lub spółdzielnie rolników, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej w wykazie spółdzielni energetycznych).
3. Rolnik (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej).
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Dotacja na inwestycje dotyczące budowy:
– elektrowni wodnych,
– instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji,
– magazynów energii.
2. Pożyczka na inwestycje dotyczące budowy:
– elektrowni wodnych,
– instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji,
– instalacji wiatrowych,
– instalacji fotowoltaicznych.
Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.
Informacje dodatkowe:
Organizatorami programu są Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Organizatorem naboru wniosków jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Cel: wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.
Dofinansowanie udzielane w ramach Programu pochodzi  z Funduszu Modernizacyjnego.
Fundusz Modernizacyjny to nowy instrument Unii Europejskiej wspierający transformację w kierunku neutralności klimatycznej.
W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielana jako pomoc horyzontalna na OZE.
Koszty kwalifikowane:
1. Koszty związane z przygotowaniem inwestycji = maks. 10% sumy kosztów kwalifikowanych inwestycji.
2. Koszty dotyczące zarządzanie inwestycją = maks.10% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
3. Koszty nabycia nieruchomości = maks. 10% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
4. Koszty związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi = maks. 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
5. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części.
Termin składania wniosków: 
do 29 lutego 2024 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie NFOŚiGW
Informacja na temat zwiększenia środków dostępnych w ramach programu
Kontakt:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Angelika Banaś
email:

Temat: WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE NA TERENACH GMIN WIEJSKICH I WIEJSKO-MIEJSKICH
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia:
  • pożyczka
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze