12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Konkurs SMPL – dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR)

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet:
750.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%.
Minimalna wartość wniosku o dofinansowanie wynosi 2 mln zł.
Maksymalna kwota dotacji dla jednego wniosku wynosi 15 mln zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2025.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Wnioskodawca na dzień ogłoszenia konkursu musi:
1. Posiadać umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym.
2. Posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy budowlane (w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie obejmuje przebudowę, zgodnie z art. 3 ust. 7a Prawa budowlanego).
3. Spełniać warunek polegający na tym, że w latach 2014 – 2021 nie zawarł żadnej umowy albo zawarł umowę/ umowy o dofinansowanie w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego POIiŚ (z wyłączeniem umów, których przedmiot w całości lub w części dotyczy budowy lub remontu całodobowego lotniska lub lądowiska dla śmigłowców – roboty budowlane, doposażenie), na łączną kwotę równą lub niższą niż 9 mln zł.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Zadania polegające na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR, stanowiących komórki organizacyjne podmiotów leczniczych, które zawarły do 31 grudnia 2021 r. umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Zdrowia.
Konkurs jest finansowany ze środków Funduszu Medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.
W ramach konkursu możliwe jest złożenie przez dany podmiot:
– w przypadku posiadania jednego SOR – jednego wniosku o dofinansowanie;
– w przypadku posiadania dwóch SOR – jednego albo dwóch wniosków o dofinansowanie (jeden wniosek dotyczy jednego SOR).
Termin składania wniosków: 
od 27 lutego do 31 marca 2023 lub wcześniejszego wyczerpania
dostępnych środków
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
Ministerstwo Zdrowia (Instytucja Organizująca Konkurs – IOK)
T: 538-515-654, 532-394-239 (pn.–pt., od 9:00 do 12:00)
email:

Temat: GRANTY DLA SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH
Wysokość wsparcia: 100%.
Budżet programu: 750.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • ZOZ
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze