12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Aktywni Obywatele – inicjatywy dwustronne i regionalne

Program wspiera międzynarodowe inicjatywy służące wymianie wiedzy i doświadczeń. Wnioski o granty mogą składać zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub Ukrainy.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet:
122.000 EUR, w tym:
– w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: 36 000 EUR na inicjatywy dwustronne i 25 000 EUR na inicjatywy regionalne;
– w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny: 36 000 EUR na inicjatywy dwustronne i 25 000 EUR na inicjatywy regionalne.
Wysokość wsparcia:
do 100%;
– maks. 6.000 EUR w przypadku inicjatywy dwustronnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Darczyńców);
– maks. 5.000 EUR w przypadku inicjatywy regionalnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Beneficjentów i Ukrainy).
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
1-6 miesięcy (wraz z przygotowaniem oraz ewaluacją). Zakończenie projektu: najpóźniej do 30.04.2024.
W przypadku inicjatyw obejmujących staże lub działania typu job-shadowing, taki element inicjatywy może trwać od 5 do 10 dni roboczych przeznaczonych bezpośrednio na wizytę w organizacji goszczącej.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
– w przypadku Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: wysyłając email z załączonym wnioskiem na adres afedas@batory.org.pl;
– w przypadku Programu Aktywni Obywatele -– Fundusz Regionalny: wysyłając email z załączonym wnioskiem na adres estokluska@fed.org.pl.
Kto może złożyć wniosek ?
Zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub Ukrainy:
– stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe;
– fundacje (poza fundacjami z zarządem jednoosobowym, które nie posiadają organu nadzoru);
– związki stowarzyszeń;
– spółdzielnie socjalne, gdy ich członkami są wyłącznie osoby fizyczne i/lub organizacje pozarządowe i/lub kościelne osoby prawne;
– spółki non-profit (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
– koła gospodyń wiejskich;
– kościelne osoby prawne o ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.
Jedna organizacja może złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie projektu tylko w ramach jednego programu , tj. Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy lub Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny:
1. W ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie organizacje, które przynajmniej część swoich działań, wpisujących się w obszary wsparcia Programu AO-FR, prowadzą poza terytorium m.st. Warszawy (niezależnie od miejsca rejestracji).
2. W ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie grantobiorcy i partnerzy projektów finansowanych w ramach Programu AO-FK (niezależnie od tego, kiedy rozpoczął/zakończył się ich projekt).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Międzynarodowe inicjatywy służące wymianie wiedzy i doświadczeń.
W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie:
– stażu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego obejmującego wykonanie praktycznych zadań związanych z obszarem działalności danej organizacji),
– job-shadowingu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego polegającego na obserwowaniu innej, bardziej doświadczonej osoby w pracy),
– innych form wymiany wiedzy, know-how i doświadczeń, takich jak: wyjazdy studyjne, wspólne warsztaty i szkolenia z udziałem podmiotów z różnych krajów, mentoring itp.
Działania realizowane wramach projektu mogą być prowadzone na terenie Polski, dowolnego z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), dowolnego z Państw-Beneficjentów Funduszy EOG i Funduszy Norweskich (Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) lub Ukrainy.
Opis:
Nabór jest organizowany przez Operatorów dwóch Programów (Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oraz Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny).
Obydwa wspomniane programy są finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG.
Cel: wymiana wiedzy, know-how i doświadczeń pomiędzy polskimi organizacjami społecznymi a podmiotami z:
– Państw-Darczyńców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia);
– Państw-Beneficjentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry);
– Ukrainy.
Wszystkie wnioski złożone w ramach naboru powinny wpisywać się w cele Programów Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oraz Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny w zakresie współpracy dwustronnej (w odniesieniu do inicjatyw dwustronnych) lub współpracy regionalnej (w odniesieniu do inicjatyw regionalnych) oraz przyczyniać do osiągnięcia przynajmniej jednego z rezultatów w tych obszarach.
Wnioski składane są w języku angielskim.
Termin składania wniosków: 
do 30 kwietnia 2023 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków
Kontakt:
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Anna Fedas
T: +48 791 413 200

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Ewa Stokłuska
T: +48 720 801 013

Temat: GRANTY NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ
Wysokość wsparcia: do 100%; - maks. 6.000 EUR w przypadku inicjatywy dwustronnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Darczyńców); - maks. 5.000 EUR w przypadku inicjatywy regionalnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Beneficjentów i Ukrainy).
Budżet programu: 122.000 EUR.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Tak
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
  • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze