20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

Ruszył program TERMO

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach Programu TERMO. Realizacja Programu ma przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej i stanu technicznego remontowanych budynków mieszkalnych. Skorzystają z niego m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

„W skład Programu TERMO wchodzą dobrze już znane premie – termomodernizacyjna, remontowa oraz kompensacyjna, jak również nowe produkty: premia Mieszkaniowego Zasobu Gminnego (MZG) oraz granty MZG, OZE i termomodernizacyjny. Każda inwestycja realizowana przy udziale środków z programu wpływa na obniżenie kosztów utrzymania budynku, zmniejszenie zjawiska smogu i poprawę estetyki otoczenia” – powiedziała Magdalena Czerska, dyrektor Biura w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Dotychczasowe produkty w nowej odsłonie

Dzięki nowelizacji ustawy zmieniła się wysokość dwóch dobrze znanych premiitermomodernizacyjnej i remontowej.

Premia termomodernizacyjna skierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM) oraz osób fizycznych – w tym właścicieli domów jednorodzinnych. Jej wysokość wzrosła z 16 do 26 proc. kosztów inwestycji.

Jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w odnawialne źródła energii (OZE) premia wyniesie łącznie 31 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Premia remontowa wzrosła z 15 do 25 proc. kosztów przedsięwzięcia. Może z niej skorzystać ta sama grupa inwestorów co w przypadku premii termomodernizacyjnej – ale wyłącznie w odniesieniu do budynków wielorodzinnych.

Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej składa inwestor w banku kredytującym, który współpracuje z BGK. Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie internetowej BGK.

Nowości ciąg dalszy – grudzień

W grudniu ruszyły wnioski dla gmin i spółek gminnych o premię MZG. Wsparcie to dotyczy remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne należą do mieszkaniowego zasobu gminy. Obiekty te powinny znajdować się na obszarze, na którym obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Elementy budynku po zrealizowaniu prac muszą spełniać określone w prawie budowlanym wymagania minimalne dot. oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

Wysokość premii MZG to standardowo 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Wsparcie wzrasta do 60 proc. jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub kiedy inwestycja jest rewitalizacją opisaną w gminnym programie rewitalizacji.

Inaczej niż w przypadku premii remontowej i termomodernizacyjnej, wnioski o udzielenie premii MZG należy składać bezpośrednio do BGK. Premię MZG można otrzymać niezależnie od tego czy inwestycja jest finansowana z kredytu czy ze środków własnych.

Najnowsze rozwiązania wdrażane w Programie TERMO

Kolejne, nowe rozwiązania realizowane w Programie TERMO zostały uruchomione 1 lutego.

Są to trzy granty:

1. OZE (dofinansowanie na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii),

Ten rodzaj granty nie jest powiązany bezpośrednio z premiami. W ramach niniejszego instrumentu wsparcia jest możliwe refinansowanie 50 proc. kosztów netto inwestycji, polegającej na montażu odnawialnego źródła energii, takim jak panele fotowoltaiczne, instalacje hybrydowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne.

Mechanizm uzyskania grantu jest podobny jak w przypadku premii termomodernizacyjnej, z tą jedynie różnicą, że wniosek będzie składany bezpośrednio do BGK, czyli z pominięciem sektora bankowego.

Warto dodać, że grant może sfinansować również modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25 proc.

Z grantu OZE mogą skorzystać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych.

2. MZG (środki na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy, przyznawany jako opcja wraz z premią MZG).

Grant MZG podwyższa premię MZG. Przysługuje on jeśli przed lub podczas realizacji przedsięwzięcia zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła lub nastąpiła zamiana źródła energii na OZE lub nastąpiła zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe.

Stanowi 30 proc. kosztów netto zrealizowanego przedsięwzięcia. Z grantu MZG mogą skorzystać gminy i spółki gminne.

3. Termomodernizacyjny (przedsięwzięcia termomodernizacyjne przyznawany jako opcja z premią termomodernizacyjną).

Grant termomodernizacyjny będący opcją podwyższającą premię termomodernizacyjną to wsparcie na poprawę efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego i głęboką termomodernizację.

Zwiększa wsparcie w postaci premii o 10 proc. kosztów netto w przypadku przeprowadzenia głębokiej i kompleksowej termomodernizacji. O grant termomodernizacyjny mogą się starać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych.

Źródłem finansowania premii w Programie TERMO są środki pochodzące z budżetu państwa – Fundusz Termomodernizacji i Remontów.

Nowe rozwiązania w postaci grantów są finansowane w ramach jednej z inwestycji w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Do czasu uruchomienia środków z KPO program jest prefinansowany ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

Po uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) program będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat wsparcia w ramach Programu TERMO można znaleźć na stronie BGK.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI