12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Fundusz Solidarności z Ukrainą

Program wspiera działania na rzecz adaptacji oraz integracji uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w środowisku lokalnym. Wsparcia nie można otrzymać na zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani na jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet:
1.500.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, do 60.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
6-12 miesięcy, od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.
Partner zagraniczny:
NIE (zagraniczny partner instytucjonalny nie jest obowiązkowy)
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje zarejestrowane w Polsce:
– fundacje,
– stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe,
– związki stowarzyszeń,
– spółdzielnie socjalne,
– koła gospodyń wiejskich,
– kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Działania na rzecz adaptacji oraz integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym:
1. Działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności.
2. Działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.
3. Działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.
Wsparcia nie można otrzymać na zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani na jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).
Opis:
Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Stefana Batorego.
Konkurs jest finansowany ze środków Open Society Foundations, darowizn Związku Banków Polskich i European Banking Federation w ramach inicjatywy European Banks for Ukraine, Fundacji Evens oraz wpłat 1% podatku.
Koszty kwalifikowalne:
– koszty działań merytorycznych (np. materiałów, wynajęcia powierzchni na działania projektowe, aprowizacji, wynagrodzenia personelu, etc.),
– koszty administracyjne (np. czynszu, mediów,  księgowości etc.),
– inne uzasadnione koszty.
W razie nieprzewidzianych okoliczności w trakcie realizacji działań jest możliwa modyfikacja planu i budżetu.
Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.
Termin składania wniosków: 
28 lutego 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o Programie na stronie Fundacji Batorego
Kontakt:
Fundacja im. Stefana Batorego  
T: +48 22 536 02 31
email:

Temat: ADAPTACJA I INTEGRACJA UCHODŹCÓW I UCHODŹCZYŃ Z UKRAINY
Wysokość wsparcia: 100%, do 60.000 zł.
Budżet programu: 1.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
  • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze