12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Pracownie Orange

Program umożliwia zakładanie pracowni, które są wyposażane w meble oraz darmowy internet i sprzęt (np. laptopy, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, telewizory, lofiroboty) w miejscowościach do 40 tysięcy mieszkańców.
Rodzaj wsparcia:
NAGRODA RZECZOWA
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
Prace adaptacyjne pomieszczeń, w których zlokalizowane będą Pracownie powinny zakończyć się do 31 lipca 2023.
Przekazanie wyposażenia nastąpi – z zastrzeżeniem dochowania niezbędnych wymogów formalno-prawnych – do 31 sierpnia 2023 pod warunkiem właściwego przygotowania pomieszczenia na potrzeby Pracowni Orange.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Grupa Inicjatywna licząca minimum 3 osoby pełnoletnie, utworzona w miejscowości liczącej do 40 tysięcy mieszkańców, w której nie ma jeszcze Pracowni Orange.
Grupa Inicjatywna musi występować razem z jednym z następujących podmiotów posiadających osobowość prawną:
a) jednostką samorządu terytorialnego np. gminą,
b) instytucją kultury, w tym biblioteką, centrum kultury,
c) organizacją pozarządową (fundacją lub stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną), klubem sportowym, Ochotniczą Strażą Pożarną,
d) organem / jednostką organizacyjną kościołów lub związków wyznaniowych (parafie),
e) zarejestrowanym kołem gospodarzy lub gospodyń wiejskich,
f) jednostką prowadzącą np. młodzieżowy ośrodek socjoterapii, szkołę, internat, bursę, młodzieżowy dom kultury, ognisko pracy pozaszkolnej czy też ogród jordanowski.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Zakładanie w miejscowościach do 40 tysięcy mieszkańców pracowni, które są wyposażane w meble oraz darmowy internet i sprzęt (np. laptopy, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, telewizory, lofiroboty).
W ramach naboru zostanie wybranych 20 miejscowości, w których zostaną utworzone pracownie.
Oprócz wspomnianych działań Program oferuje również wsparcie dla osób, które koordynują działania Pracowni w swojej miejscowości. Osoby te, współpracując z organizatorami Programu podnoszą swoje kompetencje liderskie, cyfrowe, uczą się diagnozowania potrzeb i animacji lokalnej. Otrzymują także szereg inspiracji i propozycji aktywności lokalnych. Wymienione działania są również wspierane w formie grantów.
Opis:
Organizatorem Programu w Polsce jest Fundacja Orange. Program jest realizowany w ramach międzynarodowej inicjatywy Orange Digital Center.
Cel: wzmacnianie lokalnej aktywności mieszkańców małych miejscowości poprzez wspólne tworzenie nowoczesnych przestrzeni rozwoju kompetencji.
Cele szczegółowe:
1. Uruchomienie i funkcjonowanie przez minimum dwa lata, otwartego dla wszystkich zainteresowanych miejsca warsztatów, szkoleń, pokazów, wykładów, spotkań integracyjnych, jak również w inny sposób służącego rozpowszechnianiu wiedzy i kultury, poprzez zorganizowanie na terenie gmin, o których mowa w pkt III. Regulaminu, staraniem społecznym ogólnodostępnych pracowni multimedialnych kompleksowo wyposażonych przez Organizatora.
2. Stworzenie przestrzeni do działań animujących, wzmacniających i rozwijających lokalną społeczność, która będzie dostępna dla mieszkańców przez minimum 5 dni w tygodniu, minimum 5 godzin każdego dnia, w tym 3 dni w godzinach popołudniowych.
3. Wzmocnienie więzi społecznych, zaangażowania społecznego i motywacji mieszkańców do działania w swoich społecznościach.
4. Wsparcie liderów społecznych poprzez dostęp do szkoleń, warsztatów i materiałów edukacyjnych, dzięki którym liderzy podnoszą kompetencje do prowadzenia Pracowni Orange i realizacji inicjatyw w swoich społecznościach.
5. Wsparcie użytkowników Pracowni w rozwijaniu kompetencji społecznych i cyfrowych.
Grupa inicjatywna, w porozumieniu z lokalną instytucją lub organizacją, muszą wyznaczyć lokal, w którym Pracownia będzie mogła funkcjonować. Z reguły lokal ten znajduje się w bibliotece, domu kultury, szkole, świetlicy, lokalach KGW, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, organizacji pozarządowych, itp. Wniosek składany przez grupę inicjatywną musi zawierać opis pomysłu na działanie Pracowni.
Wyposażenie Pracowni:
– 3 laptopy, wyposażone w system operacyjny Windows wraz z niezbędnymi licencjami, przy czym stroną umowy licencyjnej będzie podmiot reprezentujący Grupę Inicjatywną;
– oprogramowanie antywirusowe;
– 1 urządzenie wielofunkcyjne;
– niezbędne okablowanie;
– 1 telewizor z uchwytem;
– 1 konsola z zestawem 3 gier dla dzieci i młodzieży;
– 2 zestawy Lofi Robotów;
– 1 drukarka 3D z filamentem;
– 1 kaseton podświetlany z napisem Pracownia Orange;
– tabliczki naścienne z logotypem programu Pracownie Orange;
– 3 biurka;
– 3 kontenerki;
– 10 krzeseł;
– 1 stół;
– 1 zestaw półek;
– 1 szafka do konsoli gier;
– 2 stoliczki;
– 2 siedziska;
– 2 ławki tapicerowane;
– 3 biblioteczki na książki;
– 1 tablica ogłoszeniowa.
Pierwsze Pracownie, które uzyskają wsparcie w ramach niniejszej edycji Programu zostaną otwarte we wrześniu 2023.
Termin składania wniosków: 
30 kwietnia 2023
Źródło / Więcej informacji:
Strona internetowa Programu
Kontakt

Temat: WSPARCIE DLA NOWOCZESNYCH PRZESTRZENI ROZWOJU KOMPETENCJI
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Rodzaj wsparcia:
  • nagroda

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze