12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Konkurs SIS – dofinansowanie szpitali onkologicznych

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów strategicznych polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach i zakresach onkologicznych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet:
2.500.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%.
Minimalna wartość wniosku o dofinansowanie wynosi 50 mln zł. Maksymalna kwota dotacji dla jednego wniosku wynosi 300 mln zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2027.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Wnioskodawca:
a) będący podmiotem leczniczym zakwalifikowanym do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na poziomach, o których mowa w art. 95l ust. 2 pkt 4–6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
b) będący uczelnią medyczną, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 o działalności leczniczej, w imieniu podmiotu leczniczego spełniającego warunki określone w pkt a), dla którego uczelnia ta jest podmiotem tworzącym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 wspomnianej ustawy.
2. Wnioskodawca, o którym mowa w pkt. 1, spełnia poniższe warunki łącznie:
a) udzielił w 2021 r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w grupach zakresów onkologicznych wymienionych w Słowniku nr 1 zawartym w Kryteriach oceny, dla co najmniej 1273 unikatowych pacjentów, które sprawozdał poprawnie do NFZ;
b) udzielił w 2021 r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w grupach zakresów onkologicznych wymienionych w Słowniku nr 2 zawartym w Kryteriach oceny, dla co najmniej 1 unikatowego pacjenta, które sprawozdał poprawnie do NFZ;
c) posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane;
d) posiada ważną i pozytywną opinię o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodną z zakresem propozycji projektu strategicznego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty strategiczne polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach i zakresach onkologicznych.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Zdrowia.
Konkurs jest finansowany ze środków Funduszu Medycznego w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej.
Propozycja projektu strategicznego musi zawierać następujące elementy:
1. Dane identyfikujące wnioskodawcę składającego propozycję projektu strategicznego.
2. Opis inwestycji.
3. Wartość Kosztorysową Inwestycji.
4. Źródła finansowania inwestycji.
5. Zakres rzeczowy z planowanymi efektami.
6. Dokumentację zdjęciową.
7. Wskaźniki kosztów inwestycji.
8. Harmonogram realizacji inwestycji.
9. Informacje niezbędne do oceny spełnienia kryteriów formalnych.
10. Informacje niezbędne do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.
Termin składania wniosków: 
6 marca – 5 maja 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
Ministerstwo Zdrowia
T: 882 359 163, 734 829 962, 734 829 358
email:

Temat: GRANTY DLA SZPITALI ONKOLOGICZNYCH
Wysokość wsparcia: 100%. Minimalna wartość wniosku o dofinansowanie wynosi 50 mln zł. Maksymalna kwota dotacji dla jednego wniosku wynosi 300 mln zł.
Budżet programu: 2.500.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze