13,6 C
Warszawa
czwartek, 28 września, 2023

Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”

Celem Konkursu jest intensyfikacja obecności polskich tekstów klasycznych w repertuarach współczesnych teatrów oraz wzmacnianie zainteresowania dzisiejszych twórców i odbiorców teatru dawną literaturą rodzimą a także jej potencjałem intelektualnym i kulturotwórczym.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA (REFUNDACJA KOSZTÓW)
NAGRODY/WYRÓŻNIENIA ZBIOROWE I INDYWIDUALNE
NOMINACJE DO FINAŁU KONKURSU
Wysokość wsparcia:
1. Nagroda pieniężna: 30.000 zł (nagroda im. Hebanowskiego za najciekawsze odkrycie repertuarowe),
2. Refundacja części poniesionych kosztów przygotowania premiery. O refundację mogą starać się wyłącznie inscenizacje tekstów dramatycznych. Adaptacje tekstów dawnych nie przeznaczonych oryginalnie na scenę (powieści, baśni, poezji, publicystyki, dzienników, listów itd.) mogą zgłaszać się do Konkursu i walczyć o przyznawane w nim nagrody, ale nie mogą otrzymać refundacji.
Czas trwania projektu:
Przedstawienia muszą mieć premierę w terminie 1.01-31.12.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Państwowe, samorządowe teatry dramatyczne, muzyczne i lalkowe, profesjonalne grupy teatralne działające w innych strukturach organizacyjnych (m.in. fundacje, stowarzyszenia) oraz szkoły artystyczne, posiadające siedzibę na terenie RP.
Do Konkursu mogą być zgłaszane spektakle powstałe w ramach współpracy kilku producentów.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Do konkursu można zgłaszać spektakle teatralne powstałe na podstawie tekstów, od których napisania minęło co najmniej 35 lat.
Premiery zgłaszanych spektakli muszą odbyć się pomiędzy 1 stycznia 2023 a 31 grudnia 2023 oraz muszą zostać zagrane co najmniej 10 razy.
Do Konkursu nie mogą być dopuszczane parafrazy dawnych tekstów pisane przez współczesnych autorów w sposób zdecydowany zmieniające podstawowe wyznaczniki oryginału.
Opis:
Organizatorem Konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Nadzór nad Konkursem sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Konkurs jest organizowany we współpracy z samorządem Województwa Opolskiego, w imieniu którego działa Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu (jest on odpowiedzialny za organizację Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Żywa”).
Cele:
1. Intensyfikacja obecności polskich tekstów klasycznych w repertuarach współczesnych teatrów.
2. Wzmacnianie zainteresowania dzisiejszych twórców i odbiorców teatru dawną literaturą rodzimą, jej potencjałem intelektualnym i kulturotwórczym. 3. Przywracanie do repertuaru wartościowych dzieł dramatu polskiego, zapomnianych lub rzadko wystawianych.
Zgłoszone spektakle walczą o:
1. Nominację do 48. Opolskich Konfrontacji Teatralnych (wiosna 2024), będących finałem konkursu.
2. Nagrodę im. Hebanowskiego za najciekawsze odkrycie repertuarowe w wysokości 30.000 zł.
3. Refundację części poniesionych kosztów przygotowania premiery.
Refundacją mogą być objęte:
– honoraria twórców spektakli,
– koszty produkcji dekoracji, kostiumów i pozostałych środków inscenizacji,
– inne koszty, np. koszty nagrania muzyki.
Refundacji nie podlegają m.in.:
– honoraria producentów i organizatorów,
– koszty promocji (reklama, zdjęcia, poligrafia),
– koszty ogólnozakładowe (administracja, transport),
– koszty przejazdów, zakwaterowania i diet twórców spektaklu,
– wynagrodzenia pracowników etatowych (w tym aktorów),
– koszty zakupu środków trwałych (np. aparatura kontrolna i sterująca światłem oraz dźwiękiem, reflektory, głośniki, wzmacniacze, miksery, narzędzia),
– koszty remontu, przeróbek i wyposażenia sali widowiskowej oraz sceny,
– zaciągnięte przez Uczestnika Konkursu zobowiązania, których terminy płatności przekraczają okres 30 dni po premierze.
Komisja Artystyczna może przyznać również inne nagrody, w tym roku także nagrodę specjalną ogłoszoną w związku z 230 rocznicą urodzin Aleksandra Fredry.
Nagroda za najciekawsze wystawienie utworu tego autora, współfinansowana przez Fundację Rodu Szeptyckich, to 14.000 zł.
Termin składania wniosków: 
maksymalnie 30 dni od daty premiery (można wysłać zgłoszenie przed premierą) lub – w przypadku spektakli, które mają premierę w grudniu – do 29 grudnia 2023
Źródło / Więcej informacji:
Strona internetowa Konkursu
Kontakt

Temat: WSPARCIE OBECNOŚCI POLSKICH TEKSTÓW KLASYCZNYCH W TEATRZE
Wysokość wsparcia: 1. Nagroda pieniężna: 30.000 zł (nagroda im. Hebanowskiego za najciekawsze odkrycie repertuarowe), 2. Refundacja części poniesionych kosztów przygotowania premiery. O refundację mogą starać się wyłącznie inscenizacje tekstów dramatycznych. Adaptacje tekstów dawnych nie przeznaczonych oryginalnie na scenę (powieści, baśni, poezji, publicystyki, dzienników, listów itd.) mogą zgłaszać się do Konkursu i walczyć o przyznawane w nim nagrody, ale nie mogą otrzymać refundacji.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,043PolubieńLubię
698ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze