12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

FENG 1.1 – Ścieżka SMART

W ramach Programu wspierane są projekty dotyczące działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i inwestycyjnej. Ścieżka jest oparta na realizacji projektów modułowych.
Rodzaj wsparcia:
WSPARCIE CZĘŚCIOWO ZWROTNE (moduł „Wdrożenie innowacji”)
DOTACJA (pozostałe moduły)
Budżet:
4.400.000.000 EUR.
Budżety poszczególnych naborów wniosków: Samodzielne projekty MŚP:
– 21 lutego do 12 kwietnia 2023 = 4.450.000.000 zł
– 13 kwietnia – 15 czerwca 2023 = 890.000.000 zł;
– 5 września – 31 października 2023 = 890.000.000 zł;
– 6 lipca – 31 sierpnia 2023 (projekty na rzecz dostępności) = 222.000.000 zł.
Projekty małych i średnich firm realizowane w konsorcjum z jednostką naukową:
– 1 czerwca – 31 sierpnia 2023 (projekty na rzecz dostępności) = 222.000.000 zł.
Samodzielne projekty dużych przedsiębiorców:
– 21 lutego do 12 kwietnia 2023 = 667.000.000 zł
– 13 kwietnia – 15 czerwca 2023 = 667.000.000 zł;
– 5 września – 31 października 2023 = 890.000.000 zł;
– 6 lipca – 31 sierpnia 2023 (projekty na rzecz dostępności) = 445.000.000 zł.
Projekty konsorcjów MŚP z dużymi firmami oraz przedsiębiorstw dużych z jednostkami naukowymi, organizacjami badawczymi lub z organizacjami pozarządowymi (NGO):
– 1 czerwca – 31 sierpnia 2023 = 1.330.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
Każdy moduł ma inny poziom dofinansowania – np. na prace B+R można otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne – do 70%.
Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. MŚP mogą liczyć na większe wsparcie niż duże.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu dla dużych przedsiębiorców =  1.000.000 zł.
Wsparcie stanowi pomoc publiczną lub pomoc deminimis.
Wkład własny:
min. 20%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK (PARP)
TAK (NCBR)
Kto może złożyć wniosek ?
Przedsiębiorcy (duże firmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – MŚP).
Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub w ramach konsorcjum (wspólnie z innymi firmami i/lub jednostkami badawczymi).
Duże przedsiębiorstwa, aby uzyskać dofinansowanie inwestycji muszą wykazać współpracę z MŚP.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty dotyczące działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i inwestycyjnej. Ścieżka SMART jest oparta na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.
Duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać jeden z następujących modułów fakultatywnych.
1. Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
2. Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
3. Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
4. Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
5. Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
6. Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
7. Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).
Opis:
Nabory wniosków odbywają się w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-27.
FENG stanowi kontynuację Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, ale cechuje się nowym, kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorców w zakresie prowadzenia prac B+R i wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie lub w organizacji.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Wnioski o dotacje dla MŚP przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a duże przedsiębiorstwa mogą zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
Projekty konsorcjów MŚP z dużymi firmami oraz przedsiębiorstw dużych z jednostkami naukowymi, organizacjami badawczymi lub z organizacjami pozarządowymi (NGO) należy składać do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Termin składania wniosków: 
21 lutego – 12 kwietnia 2023 (pojedyncze MŚP + duże przedsiębiorstwa)
13 kwietnia -15 czerwca 2023 (pojedyncze MŚP + duże przedsiębiorstwa)
1 czerwca – 31 sierpnia 2023 (konsorcja MŚP oraz konsorcja przedsiębiorstw – MŚP lub dużych przedsiębiorstw – z organizacjami badawczymi lub z pozarządowymi)
6 lipca – 31 sierpnia 2023 (pojedyncze MŚP + duże przedsiębiorstwa – nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności)

5 września -31 października 2023 (pojedyncze MŚP + duże przedsiębiorstwa)
Źródło / Więcej informacji:
Strona Programu prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Strona Programu prowadzona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR)
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
Opis Programu na stronie biznes.gov.pl
Kwalifikator MŚP na stronie PARP
Kontakt
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Infolinia PARP
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
T: 22 39 07 170, 22 39 07 191
email:

Temat: GRANTY UNIJNE DLA FIRM
Wysokość wsparcia: Każdy moduł ma inny poziom dofinansowania – np. na prace B+R można otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne – do 70%. Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. MŚP mogą liczyć na większe wsparcie niż duże.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Wnioskodawca:
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze