26,4 C
Warszawa
wtorek, 6 czerwca, 2023

FENG 2.32 – Kredyt na innowacje technologiczne

Przedmiotem kredytowania w ramach Programu są projekty polegające na wdrożeniu własnych innowacji technologicznych lub wdrożeniu innowacji nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Dofinansowanie projektu odbywa się w formie „premii technologicznej”.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA (PREMIA TECHNOLOGICZNA)
Finansowanie:
REFUNDACJA
Budżet:
319.677.191 EUR.
Wysokość wsparcia:
maks. 70%.
Dofinansowanie projektu odbywa się w formie „premii technologicznej”, którą otrzymuje się celem spłaty części kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.
Wkład własny:
min. 30%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Małe i średnie przedsiębiorstwa.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Wdrożenie własnych innowacji technologicznych lub wdrożeniu innowacji nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.
Wspomniane innowacje mogą mieć postać:
– prawa własności przemysłowej,
– wyników prac rozwojowych,
– wyników badań przemysłowych,
– nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Wdrażane innowacje muszą umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
Głównym celem inwestycji musi być wdrożenie nowej technologii, która pozwoli na uruchomienie wytwarzania nowych produktów lub świadczenia nowych usług.
Opis:
Instytucją Pośredniczącą jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-27.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Cel: wspieranie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na rynek.
Wydatki kwalifikowane:
– zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;
– zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (możliwe ograniczenia wartości/ limity procentowe w odniesieniu do wartości projektu);
– zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części (możliwe ograniczenia wartości/ limity procentowe w odniesieniu do wartości projektu);
– zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. specjalistycznego oprogramowania); zakup usług doradczych;
– koszty uzyskania ochrony patentowej;
– koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części.
Procedura wnioskowania o środki jest następująca:
1. Złożenie wniosku do banku komercyjnego celem udzielenia kredytu technologicznego i zawarcie warunkowej umowy kredytowej.
2. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii technologicznej (dotacji).
3. Zawarcie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym.
4. Podpisanie umowy dofinansowania projektu.
5. Wypłata premii technologicznej przez BGK.
Termin składania wniosków: 
23 marca – 31 maja 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o Kredycie technologicznym na stronie BGK
Szczegółowy Opis Priorytetów programu FENG (str. 118-121)
Kontakt


Temat: WSPARCIE INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH
Wysokość wsparcia: maks. 70%.
Budżet naboru wniosków: 319.677.191 EUR.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
Wnioskodawca:
  • MŚP
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
689ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

INNE PROGRAMY