13.1 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca, 2024

Wsparcie dla polskich organizacji pozarządowych – beneficjentów Interreg

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Środki Programu zostały przeznaczone na wsparcie finansowe organizacji pozarządowych będących:
– polskimi beneficjentami wszystkich programów Interreg;
– polskimi beneficjentami Funduszy Małych Projektów (FMP) w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę.
Rodzaj wsparcia:
WSPARCIE ZWROTNE
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet:
7.000.000 EUR.
Wysokość wsparcia:
– organizacje pozarządowe będące polskimi beneficjentami wszystkich programów Interreg = maks. 50% kwoty planowanego dofinansowania z EFRR;
– organizacje pozarządowe będące polskimi beneficjentami Funduszy Małych Projektów (FMP) w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę = maks. 10% kwoty planowanego dofinansowania z EFRR tego beneficjenta na koszty zarządzania w projekcie FMP.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Wnioski muszą być podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje pozarządowe będące:
– polskimi beneficjentami wszystkich programów Interreg;
– polskimi beneficjentami Funduszy Małych Projektów (FMP) w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projektach Interreg, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Udzielone wsparcie finansowe jest ustalane jako % w stosunku do kwoty zaplanowanego przez beneficjenta dofinansowania z EFRR w projekcie.
Opis:
Organizatorem wsparcia jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).
Programy Interreg są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Wsparcie finansowe ma formę zwrotną, tj. po uzyskaniu refundacji z EFRR w ramach projektu z programu Interreg, beneficjent zwraca pozyskane wsparcie. Wsparcie jest nieoprocentowane i stanowi pomoc de minimis.
Schemat wsparcia:
1. Przekazanie wsparcia finansowego dla polskiego beneficjenta na poniesienie wydatków.
2. Wniosek o refundację z EFRR z wydatkami polskiego beneficjenta, na które zostało przekazane wsparcie finansowe.
3. Wniosek o refundację z EFRR złożony w ramach projektu.
4. Refundacja wydatków na rzecz projektu z EFRR.
5. Refundacja wydatków na rzecz polskiego beneficjenta z EFRR.
6. Zwrot wsparcia finansowego przez polskiego beneficjenta na rachunek MFiPR.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o Programie na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Kontakt
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Monika Knap
T: (22) 273 80 28
Sylwia Łukasiak
T: (22) 273 74 47

Temat: WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - BENEFICJENTÓW INTERREG
Wysokość wsparcia: - organizacje pozarządowe będące polskimi beneficjentami wszystkich programów Interreg = maks. 50% kwoty planowanego dofinansowania z EFRR; - organizacje pozarządowe będące polskimi beneficjentami Funduszy Małych Projektów (FMP) w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę = maks. 10% kwoty planowanego dofinansowania z EFRR tego beneficjenta na koszty zarządzania w projekcie FMP.
Budżet programu: 7.000.000 EUR.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Tak
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO

INNE PROGRAMY

Najnowsze