32.7 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca, 2024

Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Program wspiera Inwestycje dotyczące budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystania uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
POŻYCZKA
Budżet:
1.500.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
1. Dotacja = maks. 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na tą samą inwestycję. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału sumy mas selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów.
2. Pożyczka = 100% kosztów kwalifikowanych.
Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance” wymagany jest  udział środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionych w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.
Wkład własny:
– dotacja = min. 50%,
– pożyczka = 0%.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2030 (okres kwalifikowalności kosztów).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Przedsiębiorcy (duże firmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – MŚP).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Inwestycje dotyczące budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystania uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.
Opis:
Organizatorem programu priorytetowego „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Dofinansowanie udzielane w ramach Programu pochodzi  z Funduszu Modernizacyjnego.
Fundusz Modernizacyjny to nowy instrument Unii Europejskiej wspierający transformację w kierunku neutralności klimatycznej.
Cel: promowanie wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji przy wykorzystaniu biogazu komunalnego. Pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
Pożyczka udzielona beneficjentom będącym spółkami kapitałowymi może być umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych, jeżeli udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego jest nie mniejszy niż 70%.
Pożyczka udzielona na warunkach rynkowych nie podlega umorzeniu.
Okres trwałości inwestycji: 5 lat liczonych od roku następującego po roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego inwestycji.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły od 13 lutego 2023 do 30 czerwca 2024 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Katarzyna Maryniak
T: 22 45 90 634
email:

Temat: WYTWARZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM BIOGAZU KOMUNALNEGO
Wysokość wsparcia: - dotacja = min. 50%, - pożyczka = 0%.
Budżet programu: 1.500.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Wnioskodawca:
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia:
  • pożyczka
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze