24.5 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024

Rekordowe fundusze europejskie na kulturę w programach krajowych na lata 2021-27

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie odpowiedzialne za wdrażanie Priorytetu VII „Kultura” Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Budżet wspomnianego priorytetu wynosi 600 milionów euro, co wraz z wymaganym wkładem krajowym daje kwotę ok. 752 milionów euro. Są to największe środki europejskie przeznaczone na kulturę od czasów wejścia Polski do UE (o 130 milionów euro więcej niż granty przewidziane w ramach programu POIiŚ 2014-2020). Ponadto, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) będzie m.in. możliwe wsparcie rozwoju kultury cyfrowej.
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS)

Wspomniane środki zostaną przeznaczone na rozwój instytucji kultury jako ośrodków społecznej aktywności a także na ochronę ważnych zabytków kultury wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i uznanych za Pomniki Historii przez Prezydenta RP.

Program FEnIKS będzie także wspierał termomodernizację archiwów państwowych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce”, który jest realizowany z udziałem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Wartość tego projektu wyniesie ok. 260 mln zł.

Program FEnIKS umożliwi również wsparcie wojewódzkich konserwatorów zabytków w celu usprawnienia i bardziej efektywnego prowadzenia czynności, takich jak: wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących inwestycji finansowanych ze środków europejskich, nadzór konserwatorski, odbiór badań archeologicznych oraz kontrola prowadzonych inwestycji w zakresie zgodności z przepisami o ochronie zabytków.

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)

W ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) będzie możliwość realizacji zadań związanych z rozwojem usług cyfrowych (w tym dla instytucji kultury i archiwów państwowych), podniesieniem kwalifikacji kadry instytucji kultury (w tym sektora publicznego), a także zwiększeniem otwartości i poziomu ponownego wykorzystania danych z zasobów kultury (w tym instytucji kultury, archiwów państwowych, nadawców radiowych i telewizyjnych).

Program jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa (PO PC) i będzie wdrażany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI