7 C
Warszawa
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Ruszyły trzy interwencje pszczelarskie

Od 3 do 18 kwietnia 2023 r. można składać wnioski w ramach 3 interwencji pszczelarskich:
1. Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych.
2. Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi.
3. Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.
Wsparcie pochodzi z budżetu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

O wsparcie mogą ubiegać się: pszczelarze, producenci produktów pszczelich i organizacje pszczelarskie w imieniu hodowców.

Refundacji podlega do 60 proc. kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, m.in. miodarek, odstojników, wialni do pyłku, czy uli lub ich elementów.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej beneficjentowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i łącznie nie może wynieść więcej niż 15 000 zł.

Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4 proc. wsparcia udzielonego pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Pomoc ta przysługuje wyłącznie zrzeszeniom pszczelarskim, które mogą ją otrzymać na zakup warrozobójczych produktów leczniczych – weterynaryjnych i takich, które zawierają substancje czynne do stosowania w środkach ochrony roślin również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej. Zwrotowi, w tym przypadku, podlega do 90 proc. kosztów zakupu netto.

Zrzeszenia pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na hodowcę.

Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

W ramach tej interwencji wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie.

Pomoc przyznaje się do zakupu:
– matek pszczelich, pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;

– odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

– odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

Wysokość wsparcia w formie refundacji wynosi do 70 proc. kosztów netto. Kwota pomocy dla beneficjenta nie może przekroczyć 10 000 zł rocznie. Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu do 4 proc. wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Producenci matek, pakietów i odkładów pszczelich, którzy chcą uczestniczyć w realizacji interwencji „Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”, zobowiązani są dostarczyć do Centrali ARiMR (Departament Rynków Rolnych ARiMR, ul. Poleczki 33, 02 – 822 Warszawa) wystawione w 2023 r. oryginalne zaświadczenia weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich. Aktualizowana na bieżąco lista producentów, dokonywane zakupy u których będą podlegały refundacji w danym roku pszczelarskim, jest dostępna TUTAJ.

Dokumenty można składać jedynie za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Szczegółowe informacje na temat naborów można znaleźć na stronie ARIMR.

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI