30.6 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca, 2024

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

Wystartowała siódma edycja konkursu „Pracodawcy Jutra”, skierowanego do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych. Organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Laureatów tegorocznego konkursu poznamy w październiku.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją.

Tegoroczna edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie obejmowała dwie główne kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”.

W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.

Zgłoszenia konkursowe

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy lub instytucje edukacyjne wspólnie z przedsiębiorcą, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne skierowane do uczniów/studentów,  absolwentów szkół wyższych, średnich lub branżowych.

Grupą odbiorców tych inicjatyw mogą być także pracownicy, w tym Ci nowo zatrudnieni, a także osoby bezrobotne i poszukujące pracy, w szczególności matki powracające na rynek pracy i osóby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Kolejną grupą stanowią nauczyciele, wykładowcy akademiccy, trenerzy, doradcy oraz przedstawiciele innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej lub nieformalnej, a także emeryci i renciści, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie lub podtrzymanie ich aktywności zawodowej.

Za instytucję edukacyjną uznaje się instytucję działającą na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców (m. in. jednostki prawa oświatowego, uczelnie wyższe czy instytucje edukacji pozaformalnej, np. firmy szkoleniowe). Warunkiem przystąpienia do konkursu instytucji edukacyjnej jest złożenie zgłoszenia wspólnie z przedsiębiorcą.

Ponadto przedsiębiorca może zgłosić tylko jeden projekt w ramach danej kategorii konkursowej, czyli maksymalnie dwie inicjatywy. Jest to niezależne od tego czy zgłoszenie będzie samodzielne czy wspólne z instytucją edukacyjną.

Pomysły można zgłaszać w dwóch kategoriach, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. Są nimi „Rozwój Pracownika” i „Ambasador Edukacji”.

 „Rozwój Pracownika” to inicjatywy z zakresu:

  • pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,
  • systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności,
  • inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami),
  • rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
  • działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym.

„Ambasador Edukacji” to inicjatywy z zakresu:

  • współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),
  • tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów,
  • zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe).

Istnieją także warunki formalne dotyczące terminu i miejsca realizacji inicjatyw zgłaszanych do konkurs. O tytuł „Pracodawcy Jutra” mogą się zatem ubiegać te podmioty, które swoje inicjatywa edukacyjna rozpoczęły nie wcześniej niż  1 stycznia 2019 r., a sam projekt był realizowany na  terytorium Polski.

Dodatkowo, zgłaszana inicjatywa nie mogła być już nagrodzona lub wyróżniona w VI edycji konkursu „Pracodawca Jutra”.

Nagrody i wyróżnienia

W konkursie zostaną wybrani „Pracodawcy Jutra 2023”. Łącznie cztery nagrody główne, w dwóch kategoriach („Rozwój Pracownika” i „Ambasador Edukacji”) i w ramach każdej kategorii w dwóch segmentach (mikro i mały przedsiębiorca oraz średni duży przedsiębiorca). Ponadto wyróżnieni zostaną laureaci sektorowi.

Łącznie w konkursie, poza nagrodami głównymi, przewidziano 17 nagród sektorowych oraz 17 wyróżnień sektorowych.

Laureaci, wybrani przez kapitułę konkursu i kapituły sektorowe, otrzymają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra 2023” oraz korzystania z logotypu konkursu na materiałach reklamowych i wizerunkowych.

Każdy z wyłonionych zwycięzców ma możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

„Pracodawca Jutra” to inicjatywa, która pozwala docenić firmy i podmioty, które zwracają szczególną uwagę na rozwój kompetencji i dalszą edukację. Zgodnie z badaniem PARP Bilans Kapitału Ludzkiego aż 83% dorosłych rozwija swoje kompetencje. W dobie idei uczenia się przez całe życie, którą propagujemy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, chcielibyśmy zachęcić firmy do wzięcia udziału w konkursie. Pozwalając rozwijać się swojej kadrze, rozwijamy również własne przedsiębiorstwo. Inwestując w pracownika, pokazujemy mu, jak ważna jest jego praca. To najprostsza odpowiedź na pytanie, dlaczego takie inicjatywy są potrzebne” – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zwycięzców konkursu poznamy podczas gali finałowej w październiku 2023 r.

Patronat honorowy nad Konkursem objęły Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz ze środków budżetu państwa.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie PARP.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI