24.5 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024

Prawie 60 mln złotych dla polskich firm z sektora MŚP. ARP S.A. zakończyła realizację projektu „Sieć Otwartych Innowacji”

artykuł sponsorowany

Polskie mikro, małe i średnie firmy (MŚP) często stają w obliczu wyzwań związanych z konkurencją technologiczną. Niestety, zwykle brakuje im wystarczających zasobów na samodzielne wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań zwiększających konkurencyjność na rynku. Odpowiedzią na wspomniany problem był projekt Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP S.A.) „Sieć Otwartych Innowacji” (SOI), który oferował polskim MŚP wsparcie finansowania zmian unowocześniających ich działalność.
Na czym polegał projekt SOI?

„Sieć Otwartych Innowacji” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (UE), którego celem było promowanie kultury otwartych innowacji i transferu technologii do mikro, małych i średnich firm.

Granty oferowane w ramach projektu umożliwiały m.in. pokrycie kosztów zakupu licencji, patentów lub know-how. Dofinansowanie w wysokości do 200 tysięcy euro, wypłacane w formie refundacji, w pewnym momencie, nawet do 85% kosztów transferu technologii, pozwoliło wielu firmom zwiększyć swoje szanse na sukces w branży.

Źródło: ARP S.A.

Projekt był realizowany w formule „trzech filarów”. Pierwszy filar przewidywał wsparcie finansowe związane z nabyciem licencji lub praw własności do innowacyjnych technologii – grant na transfer technologii.

Drugi filar to granty przeznaczone na doradztwo technologiczne, prawne oraz wycenę technologii. Jego realizacja polegała na świadczeniu usług doradczych dla firm, które planowały zdobyć grant na transfer technologii. Wspomniane usługi doradcze były świadczone przez akredytowanych ekspertów.

Trzeci filar polegał na promocji idei otwartych innowacji, czyli przede wszystkim na organizacji konferencji, szkoleń oraz stworzeniu kompendium wiedzy o Otwartych Innowacjach przeznaczonej dla adresatów projektu.

W okresie realizacji projektu zorganizowano 160 wydarzeń, w tym konferencje i szkolenia oraz (w trakcie pandemii covid) szkolenia online. Ich uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi jak stworzyć biznesplan, pozyskać kapitał czy też jak chronić wartość przemysłową.

Ponadto, na stronie www.siecotwartychinnowacji.pl, stworzono bazę wiedzy zawierającą informacje o otwartych innowacjach, poziomach TRL czy trendach technologicznych. Zostały też pokazane case study – opisy działań przedsiębiorstw oraz zakupionej technologii, w formie wywiadów z grantobiorcami.

Źródło: ARP S.A.
Przykłady udanych projektów

Agro-Projects sp. z o.o. sp. k. specjalizuje się w realizacji inwestycji budowlanych dotyczących przemysłowej uprawy pieczarek. Przedmiotem projektu, który uzyskał dofinansowanie był zakup know-how oraz praw autorskich związanych z oprogramowaniem zestawu maszyn do załadunku i rozładunku podłoża do uprawy pieczarek.

P. P.H.U. „ROYAL-STAR” Krzysztof Pawełek prowadzi działalność związaną z obsługą statków powietrznych, remontami silników lotniczych oraz organizacją szkoleń dla mechaników lotniczych. Głównymi odbiorcami usług są firmy posiadające własny park samolotowy oraz prywatni właściciele samolotów. W czerwcu 2021 roku firma otrzymała grant na zakup i wdrożenie innowacyjnej (opartej na wirtualnej rzeczywistości) platformy szkoleniowej dla mechaników lotniczych.

ELEM sp. z o.o. sp. k. wykonuje projekty z zakresu instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Grant przyznany firmie umożliwił nabycie praw do innowacyjnej technologii pozwalającej na bieżące monitorowanie, modyfikowanie i kontrolę cyklu życia projektu.

Podsumowanie i plany na przyszłość

Projekt „Sieć Otwartych Innowacji” zakończył się pod koniec ubiegłego roku, a więc nadszedł czas na jego krótkie podsumowanie. W ciągu pięciu lat ARP S.A. przeprowadziła pięć naborów wniosków, w wyniku których unijne granty na transfer technologiiotrzymało 144 firm z sektora MŚP. Łączna kwota dofinansowania wyniosła w tym przypadku ponad 54 miliony złotych. Granty na doradztwo o łącznej wartości ponad 4,3 miliona złotych otrzymało 37 przedsiębiorstw.

„Zainteresowanie dofinansowaniem w ramach programu Sieć Otwartych Innowacji przerosło nasze oczekiwania. Głód kapitału na innowacje w sektorze MŚP jest ogromny. Wsparliśmy blisko 150 wnioskodawców przekazując polskim firmom prawie 60 mln zł. i już wiemy, że to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Dlatego chcemy iść za ciosem i uruchomić kolejny program, tym razem w oparciu o fundusze w nowym rozdaniu budżetowym UE. Sukces każdego przedsiębiorstwa składa się na sukces całej polskiej gospodarki. Właśnie taki cel przyświeca Agencji Rozwoju Przemysłu” – podkreślił Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu ARP S.A.

Realizacja projektu „Sieć Otwartych Innowacji” została zakończona. W planach ARP S.A. jest teraz wdrożenie następnego projektu pn. „Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP”.

Projekt będzie finansowany w ramach kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, a ściślej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), stanowiącego kontynuację unijnych programów Innowacyjna Gospodarka (POIG) oraz Inteligentny Rozwój (POIR).

Dedykowana linia telefoniczna dla projektu Dig.It. działa pod numerem (22) 695-36-41. Szczegółowe informacje na temat projektu będą dostępne wkrótce na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu.

ARP S.A. – instytucja, która wspiera polskich przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka akcyjna ze 100% udziałem Skarbu Państwa, która łączy działalność biznesową z publiczną. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w realizacji projektów biznesowych i wsparciu polskich przedsiębiorców.

Źródło: ARP S.A.

W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, ARP S.A. współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami i oferuje liczne instrumenty finansowe, w tym pożyczki inwestycyjne czy leasing.

ARP S.A. jest otwarta na finansowanie nieszablonowych i innowacyjnych rozwiązań.

Działa lokalnie i zapewnia wsparcie zespołów ekspertów w Centrach Obsługi Przedsiębiorców na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje na temat działalności Agencji można znaleźć na stronie ARP S.A.

Sieć Otwartych Innowacji to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Działanie 2.2 Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI