26,4 C
Warszawa
wtorek, 6 czerwca, 2023

PERN dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Celem programu jest finansowe wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełnianie misji i ułatwi funkcjonowanie. Wsparcie w formie darowizny zostanie przekazane na realizację 35 projektów. Jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie jeden wniosek w ramach naboru.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
180.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%.
Wsparcie w formie darowizny zostanie przekazane na realizację 35 projektów:
– 15 projektów na kwotę do 2.000 zł,
– 10 projektów na kwotę do 5.000 zł,
– 10 projektów na kwotę do 10.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
do 30.12.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, z siedzibą w gminach do 50 tys. mieszkańców działające w niedalekiej odległości od obiektów firmy PERN S.A. (do 100 km od obiektów PERN, wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu naboru wniosków).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Dofinansowanie może być przeznaczone w szczególności na projekty związane z zakupem następującego sprzętu/wyposażenia:
1. Pompy pożarnicze.
2. Armatura i osprzęt pożarniczy.
3. Sprzęt i narzędzia ratownicze i pomocnicze.
4. Wyposażanie indywidualne i środki ochrony indywidualnej.
5. Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności.
6. Sprzęt ratownictwa medycznego, wodnego i przeciwpowodziowego, drogowego i technicznego, chemicznego, ekologicznego i wysokościowego.
7. Inny sprzęt do ratowania życia lub mienia.
Sprzęt/wyposażenie muszą zostać zakupione po podpisaniu umowy. Fundacja Grupy PERN nie finansuje zakupów dokonanych w przeszłości.
Można kupić sprzęt używany, jeżeli wydatek ten będzie udokumentowany na podstawie faktury lub umowy zakupu.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem tematycznego naboru wniosków „PERN dla Ochotniczych Straży Pożarnych” jest Fundacja Grupy PERN.
Cele:
1. Przekazanie jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej środków finansowych na realizację projektów.
2. Zwiększenie świadomości, wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej w zakresie ratowania życia i zachowania bezpieczeństwa.
Jeden wnioskodawca może zgłosić maks. jeden wniosek w ramach naboru.
Wyniki naboru wniosków zostaną ogłoszone do 31.08.2023.
Koszty niekwalifikowalne:
– inwestycje;
– remonty;
– bieżąca działalność wnioskodawcy (np.: opłaty za media);
– mundury wyjściowe/galowe;
– nagrody pieniężne;
– organizacja festynów i pikników;
– materiały budowlane, materiały rękodzielnicze, tekstylia;
– artykuły spożywcze;
– koszty koordynacji;
– sprzęt/wyposażenie zakupione przed podpisaniem umowy.
Termin składania wniosków: 
30 czerwca 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie Fundacji PERN
Kontakt:

Temat: GRANTY NA ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP
Wysokość wsparcia: 100%. Wsparcie w formie darowizny zostanie przekazane na realizację 35 projektów: - 15 projektów na kwotę do 2.000 zł, - 10 projektów na kwotę do 5.000 zł. - 10 projektów na kwotę do 10.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 180.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Nie
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Ochotnicza straż pożarna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja
Poprzedni artykułORLEN dla Strażaków
Następny artykułFloriany

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
689ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

INNE PROGRAMY