26,4 C
Warszawa
wtorek, 6 czerwca, 2023

Konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jego celem jest popularyzacja najlepszych rozwiązań GOZ – produktów, modeli biznesowych wpisujących się w obszar GOZ i ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych.

Rodzaj wsparcia:
NAGRODA PIENIĘŻNA
NAGRODA HONOROWA
PROMOCJA PRODUKTU
Budżet naboru wniosków:
500.000 zł.
Wysokość wsparcia:
W każdej z dwóch kategorii konkursowych przyznawane są następujące nagrody:
1. Nagroda główna: 50.000 zł.
2. Maksymalnie 10 wyróżnień po 20.000 zł.
Laureaci otrzymają także dyplom oraz promocję produktu m.in. w materiałach prasowych i informacyjnych PARP.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie rozwiązania, które zostało wdrożone u uczestnika konkursu lub u jego klienta co najmniej 6 miesięcy przed zgłoszeniem udziału.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Konkurs jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Patronat nad konkursem objęły Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Cel: popularyzacja w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań GOZ – produktów, modeli biznesowych wpisujących się w obszar GOZ i ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych.
Rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny przyczyniać się do transformacji działalności przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.
Zgłaszane rozwiązania powinny przyczyniać się do transformacji działalności przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), z uwzględnieniem co najmniej jednego z poniższych aspektów:
1. Realizacja idei współpracy w ramach łańcuchów dostaw/wartości, w tym np.: dążenie do wyeliminowania odpadów w całym łańcuchu wartości, jak najdłuższe użytkowanie produktów i materiałów przy zachowaniu ich maksymalnej jakości i wszechstronności zastosowań.
2. Budowanie efektywności przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie zasad środowiskowych, społecznych i kultury organizacyjnej.
3. Rozwój współpracy, dialogu z interesariuszami i budowania partnerstw w celu efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów.
4. Rozwijanie przedsiębiorstwa odpornego na kryzysy (np.: zwiększenie efektywności ekonomicznej, elastyczności w działaniu, dywersyfikacji działalności).
Wniosek musi zawierać mierzalne efekty zgłaszanych inicjatyw w zakresie GOZ.
Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
1. Produkt wdrożony (u uczestnika konkursu lub u jego klienta).
2. Wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym.
Termin składania wniosków: 
22 czerwca – 27 lipca 2023 (do godz. 16:00)
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o konkursie na stronie PARP
Kontakt

Temat: POPULARYZACJA NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ OBIEGU ZAMKNIĘTEGO (GOZ)
Wysokość wsparcia: W każdej z dwóch kategorii konkursowych przyznawane są następujące nagrody: 1. Nagroda główna: 50.000 zł. 2. Maksymalnie 10 wyróżnień po 20.000 zł. Laureaci otrzymają także dyplom oraz promocję produktu m.in. w materiałach prasowych i informacyjnych PARP.
Budżet programu: 500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Wnioskodawca:
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia:
  • nagroda

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
689ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

INNE PROGRAMY