21.5 C
Warszawa
sobota, 15 czerwca, 2024

„Punkt dla Przyrody”. W CKPŚ działa centrum wsparcia beneficjenta

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) prowadzi „Punkt dla Przyrody”, ośrodek informacyjno-doradczy, który oferuje wsparcie instytucjom i organizacjom zainteresowanym złożeniem wniosku o wsparcie w ramach funduszy europejskich dostępnych w programach: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENiKS), Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) oraz 16 programach regionalnych dla województw. Punkt stanowi formę wsparcia dla tych instytucji i organizacji, które szukają dofinansowania w ramach unijnej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027.

„Punkt dla Przyrody” świadczy usługi informacyjno-doradcze dla organizacji i instytucji, które chcą skorzystać z funduszy europejskich na ochronę przyrody i bioróżnorodności.

Ośrodek ten jest również miejscem konsultacji, doradztwa oraz źródłem informacji na temat konkursów i sposobów przygotowania skutecznego wniosku o dofinansowanie.

Działalność ośrodka skierowana jest do organizacji i instytucji poszukujących środków finansowych na ochronę przyrody, takich jak m.in.: organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i instytuty badawczo-naukowe, samorządy, parki narodowe i krajobrazowe, czy też instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody oraz koordynację sieci Natura 2000 w Polsce.

Pracownicy Punktu wskażą program, z którego beneficjenci mogą sfinansować jego realizację. Podpowiedzą również, jak zaplanować projekt a także pomogą wypełnić wniosek o dofinansowanie.

Kolejną formą wsparcia oferowaną przez Punkt jest wsparcie eksperckie w postaci konsultacji dotyczących tematyki funduszowej, zarówno w kwestiach technicznych, jak i przyrodniczych.

W tym zakresie możliwe będzie także przeprowadzenie audytu przedrealizacyjnego w miejscu wdrażania projektu, dzięki czemu będzie można określić zasadność i prawidłowość zaplanowanych działań.

„Punkt dla Przyrody” oferuje również udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach dla tych, którzy dopiero planują aplikowanie o środki z funduszy europejskich oraz tych instytucji i organizacji, które już są beneficjentami.

Główne obszary tematyczne szkoleń to: aplikowanie o środki UE, zamówienia publiczne, procedury OOŚ, prawo budowlane, rozliczanie projektów, zamykanie projektów i ich trwałość, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, promocja projektów, RODO oraz wizyty studyjne i wymiana najlepszych praktyk.

„Punkt dla Przyrody” jest zlokalizowany w siedzibie CKPŚ w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7. Aktualne informacje na temat działalności Punktu można znaleźć TUTAJ.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI