16.9 C
Warszawa
wtorek, 28 maja, 2024

Granty od Fundacji Grupy PERN. Pięć nowych konkursów dotacyjnych

Na początku maja Fundacja Grupy PERN ogłosiła tematyczny nabór wniosków o granty dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Teraz, do programu grantowego dla strażaków, dołączyły kolejne konkursy dotacyjne ukierunkowane na wsparcie projektów lokalnych realizowanych w niedalekiej odległości (do 100 km) od obiektów firmy PERN S.A. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące nowych inicjatyw Fundacji przewidujących wsparcie dla projektów z zakresu czytelnictwa, kultury, sportu, historii oraz pielęgnowania tradycji.
1. Program „Książka paliwem dla wyobraźni”.

Jeśli chcesz wspierać czytelnictwo i rozwój bibliotek publicznych, ten program jest dla Ciebie. Możesz ubiegać się o grant na upowszechnianie czytelnictwa, zakup książek i innych materiałów naukowych, sprzęt komputerowy dla bibliotek, organizację wydarzeń czytelniczych i inne działania na rzecz bibliotek.

Do zdobycia jest 15 grantów o wartości 2.000 zł. Wnioski mogą składać biblioteki publiczne posiadające osobowość prawną.

2. Program „Paliwo dla kultury”.

Ten program skupia się na promowaniu polskiej kultury w lokalnych społecznościach. Fundacja wspiera projekty mające na celu zwiększenie dostępu do kultury, organizację wydarzeń kulturalnych, kursów, szkoleń, wystaw oraz tworzenie publikacji książkowych i elektronicznych.

Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz publiczne szkoły artystyczne.

W pierwszej edycji programu dofinansowanie w wysokości 5.000 zł otrzyma maksymalnie 12 najlepszych projektów.

3. Program „Tradycja naszą siłą”.

Celem programu jest wsparcie projektów, które propagują polską tradycję lokalną i regionalną. W ramach tego programu finansowane są działania edukacyjne, twórczość ludowa i amatorska, organizacja wydarzeń folklorystycznych oraz renowacja strojów ludowych i rekwizytów obrzędowych.

Wnioski mogą składać fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury i koła gospodyń wiejskich.

W niniejszej edycji programu granty w wysokości 2.000 zł lub 5.000 zł otrzyma maksymalnie 25 najlepszych projektów.

4. Program „Wyrównujemy szanse”.

Ten program skierowany jest na wsparcie lokalnych działań sportowych oraz realizację projektów promujących sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych.

Granty można przeznaczyć na organizację zajęć i imprez sportowych, konferencji a także na opracowanie publikacji specjalistycznych.

Wnioski mogą składać stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje powołane do realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, m.in.: gminne, międzygminne, uczniowskie, szkolne, międzyszkolne i ludowe kluby sportowe.

Dofinansowanie w wysokości 5.000 zł otrzyma maksymalnie 20 najlepszych projektów.

5. Program „Lokalny patriota”.

Jeśli zależy Ci na promocji wydarzeń historycznych, ten program jest dla Ciebie. Możesz ubiegać się o granty na organizację wydarzeń kulturalnych, działania edukacyjne, konferencje, rekonstrukcje historyczne i inne projekty promujące historię.

Wnioski o wsparcie mogą składać m.in.:
– samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
– organizacje pozarządowe;
– kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
– inne organizacje prowadzące działania związane z historią.

W ramach niniejszego programu Fundacja przyzna 10 grantów o wartości 5.000 zł.

Ostateczny termin składania wniosków w ramach wszystkich naborów upływa 30 czerwca 2023 r.

Więcej informacji o naborach wniosków można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Grupy PERN S.A.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI