32.7 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca, 2024

Zazielenienie przedsiębiorstw. Inwestuj w zrównoważone innowacje dzięki wsparciu funduszy unijnych

Planujesz prośrodowiskowe inwestycje w firmie? Sprawdź, czy przysługuje Ci dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym to główny cel stojący za modułem zazielenienie przedsiębiorstw, dostępnym dla wnioskodawców konkursu „Ścieżka SMART”, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Właśnie trwa drugi nabór wniosków prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Wprowadzenie zmian w zakresie wpływu działalności na środowisko naturalne służy nie tylko samemu środowisku, ale i wyróżnia firmę na rynku, zmniejsza koszty prowadzenia działalności oraz oddziałuje na jakość świadczonych usług.

Z tego właśnie powodu na popularności wciąż zyskuje tzw. gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) lub inaczej gospodarka cyrkularna (ang. circular economy).

To model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Jej celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii.

Kreuje ona zamknięte pętle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji. Takie działanie pomaga tworzyć zrównoważoną, niskoemisyjną i konkurencyjną gospodarkę wdrażającą idee ekoprojektowania oraz koncepcji 6R.

Zasada 6R może stanowić inspirację dla firm w zakresie działań i innowacji, które mogą zmniejszyć jej negatywny ślad środowiskowy. Koncepcja ta opiera się na zasadach:
refuse (odmów) – nie kupuj tego, co przyczynia się do zwiększania ilości odpadów; |
reduce (ogranicz) – zmniejsz liczbę używanych rzeczy i zrewiduj listę tych, które uważasz za konieczność;
reuse (użyj ponownie) – nie wyrzucaj zbyt szybko, wymieniaj się i przekazuj niepotrzebne rzeczy komuś, kto może ich potrzebować;
repair lub recover (napraw) – staraj się uratować przedmiot, jeśli zniszczenia nie są wielkie;
recycle (oddaj do recyklingu) – segreguj odpady i przyczyniaj się do przetwarzania surowców wtórnych np. szklanych butelek;
rot (kompostuj) – kompostuj i nie marnuj jedzenia.

Rozwiń firmę ze „Ścieżką SMART”

Od 10 maja trwa druga tura przyjmowania wniosków w konkursie „Ścieżka SMART”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich biznesów. Łącznie w trwającym i nadchodzących naborach na polskich przedsiębiorców czeka jeszcze ponad 2,2 miliarda złotych, z 890 milionami złotych przewidzianymi w obecnej turze.

Moduł konkursowy – zazielenienie przedsiębiorstw

„Ścieżka SMART” opiera się na realizacji projektów modułowych. Wnioskodawca wybiera jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R).

Moduł zazielenienie ma na celu transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dofinansowanie działań inwestycyjnych i doradczych w tym module ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniać w niej aspekty środowiskowe i model cyrkularny.

Ponadto pomaga zaplanować i zrealizować funkcjonowanie przedsiębiorstwa w bardziej zrównoważonym modelu: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów (np. w zakresie ponownego wykorzystania odpadów oraz zastępowania bądź redukcji substancji szkodliwych).

Inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych wykazanych w konkretnych wartościach liczbowych – jak różnica pomiędzy stanem przed realizacją projektu oraz po jego zakończeniu. Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Działania zaplanowane przez przedsiębiorcę w module zazielenienie muszą prowadzić co najmniej do jednego z poniższych efektów:
– lepszej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie;
– zwiększenia efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych;
– zmniejszenia emisji zanieczyszczeń́ do atmosfery w wyniku prowadzonej działalności przemysłowej lub usługowej;
– wprowadzenia bardziej wydajnej gospodarki materiałowej;
– wytworzenia produktów w filozofii zero waste.

Moduł obejmuje, oprócz dofinansowania wydatków inwestycyjnych, również wsparcie w zakresie:
– usług doradczych dotyczących ekoprojektowania,
– weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification, ETV),
– przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia (Life-Cycle Assessment, LCA),
– oceny śladu środowiskowego produktu (Product Environmental Footprint, PEF) lub wdrożenia płynących z nich rekomendacji.

Wydatki objęte dofinansowaniem

W celu realizacji działań, które zakończą się jednym z wymienionych powyżej efektów środowiskowych, można pozyskać dofinansowanie na pokrycie następujących wydatków:
– zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
– zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,
– nabycie robót i materiałów budowlanych,
– nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
– koszty usług doradczych w tym przeprowadzenie audytu energetycznego,
– koszty LCA oraz PEF.

Maksymalna wysokość dofinansowania:

70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej);

50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność;

80% wydatków związanych z ochroną środowiska.

Obecny nabór trwa do 30 czerwca 2023 roku.

Ogłoszenie kolejnego naboru wniosków w ramach „Ścieżki SMART”, za pośrednictwem PARP, planowane jest na 6 czerwca 2023 roku – nabór dla MŚP, obejmujący projekty na rzecz dostępności.

Nabór wniosków skierowany do konsorcjów MŚP będzie ogłoszony w październiku 2023 roku.

Szczegółowe informacje na temat II naboru wniosków do „Ścieżki SMART” na stronie PARP.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI