21.5 C
Warszawa
sobota, 15 czerwca, 2024

Unijne granty na kulturę i zrównoważoną turystykę. Zbliża się nabór wniosków w ramach Programu FEnIKS

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że dnia 29 czerwca br. zostanie opublikowane ogłoszenie o pierwszym naborze wniosków inwestycyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu i Środowiska (FEnIKS) na lata 2021-2020, Priorytet VII Kultura. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia do 29 września br.

W ramach naboru wspierane będą inwestycje mające na celu wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie i innowacje społeczne.

Osiągnięcie tego celu zostanie zapewnione poprzez wsparcie dwóch obszarów:

Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) w celu tworzenia odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym.

Dzięki interwencji powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obszar 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego w celu podniesienia atrakcyjności najcenniejszych zabytków, poprawy obsługi ruchu turystycznego, tworzenia lub wzmocnienia marki zabytku oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w prezentacji oferty.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 sierpnia i będzie trwał do 29 września br.

Kolejny nabór wniosków odbędzie się w 2024 roku.

Dodatkowe informacje na temat priorytetu „Kultura” w programie FEnIKS można znaleźć w Szczegółowym Opisie Priorytetów dla Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI