32.7 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca, 2024

Kredyt ekologiczny FENG z dotacją do 80% w ofercie Banku Pekao S.A.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą wnioskować w Banku Pekao S.A. o kredyt ekologiczny FENG. O kredyt mogą ubiegać się firmy, które dzięki finansowaniu chcą zwiększyć swoją efektywność energetyczną poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu energooszczędności lub zmianę źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Inwestycja może uzyskać dotację nawet do 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Pozyskane środki można przeznaczyć na termomodernizację budynków, zmianę infrastruktury (np. maszyny i urządzenia), a także zakup bądź modernizację instalacji OZE.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte takie inicjatywy, jak: zakup środków trwałych, zlecenie robót i nabycie materiałów budowlanych, zakup wartości niematerialnych i prawnych pod postacią patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, opłata rat z tytuły umowy leasingu, jak również studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne związane z realizowanym projektem.

Efektem wprowadzonych zmian musi być ograniczenie zużycia energii o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

„Kredyt ekologiczny to drugi, po kredycie technologicznym, produkt z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) dostępny w naszym banku. Jak wynika z informacji Banku Gospodarstwa Krajowego, polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z preferencyjnego finansowania. Świadczy o tym łączna kwota wniosków o pierwszy kredyt z programu, przeznaczony na modernizację technologiczną – wyniosła ona ponad 2 mld złotych, gdzie pula środków oscylowała w granicach 600 mln złotych. Chcemy pomagać właścicielom firm w ubieganiu się o produkty z dofinansowaniem, dlatego uruchomiliśmy bezpłatne konsultacje oraz zaangażowaliśmy profesjonalne firmy doradcze, aby przygotować skuteczny wniosek aplikacyjny” – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzące działalność na terenie Polski.

Premia może wynieść od 25 do 80 proc. w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Do rozdysponowania jest aż 660 mln złotych.

Co ważne, w Banku Pekao S.A. firma podlega ocenie zdolności kredytowej na samym początku ubiegania się o premię ekologiczną, a otrzymana od banku promesa jest ważna aż 9 miesięcy. Długi termin ważności pozwoli przedsiębiorcy na spokojne oczekiwanie na wynik konkursu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 17 sierpnia br.

Oferta doradztwa unijnego

Bank Pekao S.A. oferuje przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych programów pomocowych. Oferta dotyczy zarówno dotychczasowych klientów, jak i przedstawicieli firm planujących inwestycje oparte o finansowanie preferencyjne.

Jednocześnie, we współpracy z renomowanymi firmami konsultingowymi, Bank Pekao S.A. wesprze klienta w profesjonalnym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. Na podstawie umowy trójstronnej klient-bank-firma doradcza, będzie nadzorował  wszystkie działania mające na celu skuteczne pozyskanie środków z dotacji.

Co ważne, wszelkie informacje przekazane przez klienta na temat planowanego przedsięwzięcia będą objęte tajemnicą bankową, co gwarantuje ich bezpieczeństwo. Zakontraktowana firma konsultingowa może pomóc także w rozliczeniu projektu.

Z doradcami Banku Pekao S.A. można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: eufundsoffice@pekao.com.pl lub dedykowanej infolinii banku pod numerem: (22) 821 88 22. Informacje na temat programu można uzyskać również w jednym z Centrów Biznesowych MŚP oraz Centrów Korporacyjnych, których lista znajduje się na stronie: https://www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI