21.5 C
Warszawa
sobota, 15 czerwca, 2024

Szansa na wsparcie w postaci audytu uproszczonego. PFRON ogłosił ostatni nabór uzupełniający do projektu OWDA

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosił ostatni nabór uzupełniający do projektu „Ośrodek Wsparcia architektury Dostępnej (OWDA)”. Wnioski o wsparcie mogą składać wszystkie podmioty publiczne, które nie skorzystały dotychczas z usług OWDA – zarówno w odniesieniu do pierwszej, jak i drugiej ścieżki wsparcia. W ramach naboru wnioskodawcy mogą się ubiegać wyłącznie o usługę audytu uproszczonego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Formularz zgłoszeniowy podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowalnym przez osobę do tego uprawnioną. Do dokumentów podpisywanych przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo. Wzór Formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie internetowej OWDA.

2. Opisaną dokumentację techniczną i zdjęciową ilustrującą zgłaszane zagadnienie (przykładowo: nazwa pliku- rzut piętra). O przyjęciu do projektu decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.

Nabór wniosków potrwa od 19 czerwca do 7 lipca 2023 r.

Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy owda@pfron.org.pl.

Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) to pilotażowy projekt doradczy realizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji ,,FAR” we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ARQiteka Biurem Projektowym Marta Kulik.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat audytu uproszczonego dostępne są na stronie internetowej projektu.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI