21.5 C
Warszawa
sobota, 15 czerwca, 2024

Sadzenie drzew lub krzewów ze wsparciem Unii Europejskiej. Nabór wniosków trwa do 31 lipca

Trwa nabór wniosków o wsparcie na zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych oraz zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Źródłem finansowania wspomnianych działań są środki Unii Europejskiej przewidziane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wnioski o wsparcie przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Pomoc finansowa w ramach poszczególnych interwencji może dotyczyć maksymalnie 40 ha gruntów, które co do zasady są w posiadaniu składającego wniosek albo małżonka tej osoby.

Jedynie w przypadku realizacji interwencji dotyczącej zwiększania bioróżnorodności lasów prywatnych, pomoc może być przyznana do powierzchni należących do wspólnoty gruntowej.

Co istotne, beneficjentami nie będą mogły być reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W ramach tych czterech interwencji można uzyskać pomoc na:

1. Posadzenie lasu oraz jego ochronę przed zniszczeniem – wspomniana inwestycja musi zostać zrealizowana na gruntach objętych jednym planem zalesienia.

2. Tworzenie zadrzewienia i jego ochrona przed zniszczeniem – to przedsięwzięcie należy przeprowadzić na gruntach stanowiących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo. Powierzchnia zadrzewienia nie może być większa niż 0,5 ha, a szerokość działki musi mieścić się w przedziale od 4 m do 20 m.

3. Zakładanie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem – w tym przypadku inwestycje także trzeba wykonać na gruntach tworzących zwarty obszar. Ponadto drzewa lub krzewy trzeba posadzić na gruncie, na którym prowadzona jest działalność rolnicza. W przypadku gruntów ornych nasadzenie musi zostać wykonane w formie rzędów, jednego lub dwóch, oddalonych od kolejnych nasadzeń – także realizowanych w takich rzędach – o co najmniej 10 metrów i nie więcej niż 30 metrów. Co istotne drzewa lub krzewy muszą być sadzone w odległości co najmniej 3 metrów od siebie.

4. Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych – realizację takiego przedsięwzięcia wraz z ochroną przed zniszczeniem, trzeba wykonać na gruntach objętych planem inwestycji.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 lipca 2023 r.

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w 2023 roku można znaleźć TUTAJ.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia znajdują się na stronie ARiMR.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI