26,3 C
Warszawa
czwartek, 21 września, 2023

Mikro Granty 2

Program przewiduje granty na organizację otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych, których uczestnikami są dzieci lub młodzież do 18 roku życia. Wnioski o wsparcie mogą składać organizacje, które powstały przed 2023 rokiem i w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 95%, do 30.000 zł.
Jedna organizacja może złożyć maks. jeden wniosek.
Wkład własny:
min. 5%.
Wkład własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych.
Wkładu własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).
Czas trwania projektu:
1 lipiec – 30 listopad 2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje, które w ramach swojej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Organizacja otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych, których uczestnikami są dzieci lub młodzież.
Realizowane zadania muszą mieć charakter niekomercyjny – tzn. nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.
Informacje dodatkowe:  
Krajowym Operatorem Programu „Mikro Granty 2” jest Fundacja Orły Sportu.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Cele:
1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
5. Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.
6. Stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Koszty kwalifikowalne:
1. Sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania pochodzący ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (bez nagród i ubiorów) w wysokości nie większej niż 10% kosztów bezpośrednich.
2. Wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu.
3. Transport, wyżywienie, zakwaterowanie.
4. Promocja przedsięwzięcia (dyplomy, medale, puchary), wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze.
5. Obsługa sędziowska, techniczna, instruktorska i ekspercka, informatyczna oraz medyczna.
Termin składania wniosków: 
20 września 2023
Źródło / Więcej informacji:
Strona internetowa programu
Kontakt

Temat: GRANTY NA WYDARZENIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wysokość wsparcia: maks. 95%, do 30.000 zł. Jedna organizacja może zyskać wsparcie na nie więcej niż pięć zadań.
Budżet naboru wniosków: 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
696ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze