32.7 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca, 2024

Trwają trzy nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi następujące nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO):
1. Wsparcie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych.
2. Pomoc organizacjom zajmującym się redystrybucją żywności na cele społeczne.
3. Budowa lub wyposażenie silosów.
Nabory wniosków są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Wsparcie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych

O pomoc mogą starać się osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale także podmioty, które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ubiegający się o wsparcie powinni prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i posiadają status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Co ważne – dofinansowania nie można otrzymać na przedsięwzięcia związane ze sprzedażą detaliczną.

Pomoc będzie udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wysokość limitu na jednego odbiorcę wsparcia wynosi 15 mln zł, a minimalna wysokość pomocy na jedno przedsięwzięcie to 250 tys. zł.

Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na budowę lub remont budynków, budowli i obiektów infrastruktury towarzyszącej przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Środki będzie można przeznaczyć również na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń czy zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, przez pełnomocnika lub nadać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Dokumenty są przyjmowane również za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć TUTAJ.

Pomoc organizacjom zajmującym się redystrybucją żywności na cele społeczne

Z oferty dofinansowania mogą skorzystać organizacje non-profit zajmujące się nieodpłatnym przechowywaniem, przetwarzaniem, przygotowaniem i redystrybucją żywności lub wydawaniem bezpłatnych posiłków przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku.

Ubiegający się o to wsparcie powinni być wpisani do ewidencji producentów i prowadzić działalność na terytorium Polski.

Pomoc jest udzielana do wysokości limitu, który wynosi 4 mln zł na beneficjenta.

Minimalna wysokość wsparcia na jedno przedsięwzięcie to 50 tys. zł.

Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na zakup nowych środków transportu i sprzętów (wraz z instalacją), które posłużą do wykonywania pracy, a także na wykonanie lub remont potrzebnych do prowadzenia działalności budynków, budowli i obiektów infrastruktury towarzyszącej.

Wnioski do 30 czerwca 2023 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR.

Dokumenty można złożyć w formie papierowej w placówce ARiMR – osobiście lub pełnomocnika, rejestrowaną przesyłką pocztową lub elektronicznej – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. 

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć TUTAJ.

Do 60 tys. zł na budowę i wyposażenie silosów

Do 5 lipca 2023 r. rolnicy mogą ubiegać się o pomoc finansową na inwestycje, które mają na celu poprawę infrastruktury magazynowej dla zbóż, kukurydzy czy rzepaku, a tym samym zwiększenie odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

O środki mogą starać rolnicy, którym w 2022 r. przyznano płatności bezpośrednie.

Ważne, by mieli prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku działki, na której planują zrealizować inwestycję.

Pomoc przysługuje m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia, np.: wentylatorów, czujników temperatury czy wilgotności, dmuchaw, nagrzewnic elektrycznych, rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór. Wsparcie będzie dotyczyć także montażu i transportu.

Dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji i wynosi standardowo do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodego rolnika – do 60 proc

Natomiast limit pomocy to co do zasady 50 tys. zł, a dla gospodarzy do 40. roku życia – 60 tys. zł.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć TUTAJ.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI