17,6 C
Warszawa
sobota, 23 września, 2023

FERC „Cyberbezpieczny Samorząd”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
1.762.235.453 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 79,71%:
– gminy: od 200.000 zł do 850.000 zł;
– powiaty oraz samorządy wojewódzkie: do 850.000 zł.
Kwota dofinansowania (środku UE oraz środki BP) wyliczona została w oparciu o następujący wzór: Sposób wyznaczania poziomu dofinansowania dla grantobiorców w projekcie i jest uzależniona od liczby mieszkańców danej JST.
Wkład własny:
min. 20,79%.
Czas trwania projektu:
maks. 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie Grantu, jednak nie później niż do 30.06.2026.
Dopuszcza się kwalifikowalność wydatków poniesionych w okresie od dnia 01.06.2023 do dnia zakończenia realizacji Projektu Grantowego określonego w Umowie o powierzenie Grantu.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).
Na co można uzyskać wsparcie ?
1.Obszar organizacyjny.
Środki można przeznaczyć na następujące działania (usługi):
– opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym między innymi wprowadzenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (PBI), na analizy ryzyka (w tym opracowanie i wdrożenie metodyk), np. procedury: obsługi incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, stosowania kryptografii i szyfrowania, kontroli dostępu, bezpieczeństwa pracy zdalnej, używania urządzeń mobilnych, itp.;
– audyt SZBI, audyt zgodności KRI/uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów, (re‑)certyfikacja SZBI na zgodność z normami.
2. Obszar kompetencyjny.
Środki można przeznaczyć na następujące działania (usługi):
– podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST;
– szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
– szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa w ramach projektu grantowego;
– szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami.
3. Obszar techniczny.
Środki można przeznaczyć na następujące działania (usługi):
– zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, z niezbędnym wsparciem producenta;
– zakup, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań ciągłego monitorowania bezpieczeństwa, skanery podatności, zarządzanie podatnościami, zarządzanie zasobami IT i aktywami podlegającymi ochronie oraz innych rodzajów narzędzi wymienionych poniżej w katalogu klas rozwiązań;
– zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa;
– zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa;
– zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów lub usług na potrzeby operacyjnych centrów cyberbezpieczeństwa (SOC), także jako element Centrum Usług Wspólnych;
– zakup testów i badań bezpieczeństwa, dostępu do informacji bezpieczeństwa (np. ang. feeds) oraz inne usługi integracyjne dotyczące obszaru cyberbezpieczeństwa.
Informacje dodatkowe:  
Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.
Beneficjentem projektu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).
Projekt jest realizowany w partnerstwie z NASK – Państwowym Instytutem Badawczym (NASK PIB).
Program FERC jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
Termin składania wniosków: 
13 października 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
NASK PIB
T: +48 22 182 22 94 (poniedziałek – piątek, 8:00-16:00)


Temat: GRANTY NA ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI JST
Wysokość wsparcia: maks. 79,71%: - gminy: od 200.000 zł do 850.000 zł; - powiaty oraz samorządy wojewódzkie: do 850.000 zł. Kwota dofinansowania (środku UE oraz środki BP) wyliczona została w oparciu o następujący wzór: Sposób wyznaczania poziomu dofinansowania dla Grantobiorów w projekcie i jest uzależniona od liczby mieszkańców danej JST.
Budżet naboru wniosków: 1.762.235.453 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,043PolubieńLubię
696ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze