18,3 C
Warszawa
sobota, 23 września, 2023

Wsparcie ochotniczych straży pożarnych oraz kół gospodyń wiejskich

Istotą Programu jest wspieranie organizacji i instytucji prowadzących działalność społecznie użyteczną, z naciskiem na długofalowy wymiar realizowanych działań i osiąganych efektów. Wnioski o granty mogą składać koła gospodyń wiejskich (KGW) oraz jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP).
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
600.000 zł, w tym:
– 400.000 zł dla OSP,
– 200.000 zł dla KGW.
Wysokość wsparcia:
Do 100%.
– maks. 15.000 zł dla OSP,  
– maks. 8.000 zł dla KGW.
Kwota przyznanego wsparcia może służyć sfinansowaniu w całości lub części zgłoszonego projektu.
Wysokość przyznanego wsparcia może być niższa niż wnioskowana kwota.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
maks. 6 miesięcy, od daty uzyskania wsparcia (przekazania darowizny na konto bankowe Beneficjenta).
W uzasadnionych przypadkach Fundacja może wydłużyć termin realizacji projektu.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Koło gospodyń wiejskich (KGW). 2. Jednostka ochotniczej straży pożarnej (OSP).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Do Programu można zgłaszać wyłącznie projekty zgodne z zapisami Statutu Fundacji, niezwiązane z działalnością gospodarczą (non-profit).
Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea poprzez prowadzenie i wspieranie działalności społecznie użytecznej dotyczącej głównie obszarów o charakterze:
– edukacja, oświata;
– ochrona i promocja zdrowia;
– ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
– kultura, sztuka;
– walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
– pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, sport i kultura fizyczna;
– wsparcie społeczności lokalnych.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Fundacja Enea.
Istotą Programu jest wspieranie organizacji i instytucji prowadzących działalność społecznie użyteczną, z naciskiem na długofalowy wymiar realizowanych działań i osiąganych efektów.
Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przy czym maksymalny czas udzielenia odpowiedzi od momentu złożenia wniosku wynosi 60 dni.
W ramach Programu Beneficjent w może otrzymać wsparcie wyłącznie jeden raz.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły do wyczerpania dostępnych środków lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie Fundacji Enea
Kontakt

Temat: GRANTY DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ORAZ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
Wysokość wsparcia: Do 100%. - maks. 15.000 zł dla OSP, - maks. 8.000 zł dla KGW. Kwota przyznanego wsparcia może służyć sfinansowaniu w całości lub części zgłoszonego projektu. Wysokość przyznanego wsparcia może być niższa niż wnioskowana kwota.
Budżet naboru wniosków: 600.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Koło gospodyń wiejskich
  • Ochotnicza straż pożarna

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,043PolubieńLubię
696ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze