24.5 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w obszarze adaptacji miast Polski Wschodniej do zmian klimatu

Ruszył nabór projektów o dofinansowanie w obszarze adaptacji miast Polski Wschodniej do zmian klimatu. Inwestycje pomogą w odbetonowaniu miast i ich zazielenieniu. Będą też sprzyjać ochronie bioróżnorodności. Nabór wniosków jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

„Fundusze Europejskie od lat poprawiają jakość życia w miastach Polski Wschodniej. Dzięki inwestycjom realizowanym z ich udziałem miasta stają się przyjaznymi miejscami nie tylko do zamieszkania i pracy, ale też do wypoczynku. Stąd w nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej do 2029 roku przeznaczymy aż 255 mln euro na cele związane z dostosowaniem miast do wyzwań klimatycznych” – tłumaczy wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska Jedynak.

„Zieleń w miastach ochładza, sprzyja poprawie jakości powietrza, umożliwia lepszą retencję wód opadowych i roztopowych, co z kolei zapobiega zarówno zjawisku suszy, jak i ułatwia odprowadzanie wody do gleby, przy gwałtownych opadach. Takie rozwiązania – bazujące na naturze – chcemy wspierać szczególnie w planowanych inwestycjach” – dodała wiceminister.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

Dofinansowanie otrzymają:

1. Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia, kompleksowo oddziaływujące na dostosowanie miast do ekstremalnych stanów pogodowych (takich jak np. podtopienia, susza).

2. Działania ukierunkowane na zatrzymanie wody w miejscu opadu lub w lokalnej zlewni, z wykorzystaniem rozwiązań bazujących na naturze, które jednocześnie zapewnią przestrzeń otwartą i dostępną dla mieszkańców.

3. Odpowiednie planowanie i zarządzanie obiegiem wody i zielenią w mieście.

Realizowane będą takie inwestycje jak np.:
– budowa parków, ogrodów deszczowych i łąk kwietnych,
– tworzenie połączeń między terenami zielonymi w mieście, pasaży roślinnych, zielonych miejskich korytarzy, miejskich stawów i oczek wodnych,
– udrożnienie już istniejących kanałów, czy rzek miejskich.

Nabór ma charakter konkurencyjny i skierowany jest do miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz miast subregionalnych z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych (20-100 tys. mieszkańców).

Beneficjentami mogą być także samorządy, na terenie których położone są miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Budżet konkursu wynosi 550 mln złotych.

Nabór wniosków prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucja Wdrażająca w programie FEPW.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 października 2023 roku.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć TUTAJ.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI