26,3 C
Warszawa
czwartek, 21 września, 2023

Lokalnie, aktywnie, sportowo

Program umożliwia uzyskanie darowizny na realizację projektów społecznie użytecznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:
– organizację biegów, turniejów, zajęć sportowych;
– zakup sprzętu sportowego.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
300.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, maks. 6.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
do 6 miesięcy od daty uzyskania wsparcia. (przekazania darowizny na konto bankowe beneficjenta).
W uzasadnionych przypadkach Fundacja może wydłużyć termin realizacji projektu.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty działające na rzecz dobra publicznego – tj. organizacje niegospodarcze działające dla dobra publicznego i zacieśniania więzi lokalnych m.in. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy dziecka, ośrodki pomocy społecznej.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty społecznie użyteczne w zakresie wspierania kultury fizycznej, obejmujące w szczególności:
– organizację biegów, turniejów, zajęć sportowych;
– zakup sprzętu sportowego.
Do programu można zgłaszać wyłącznie projekty niezwiązane z działalnością gospodarczą (non-profit), realizowane przez podmioty działające na rzecz dobra publicznego.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Fundacja Enea.
Istotą Programu jest wspieranie organizacji i instytucji prowadzących działalność społecznie użyteczną, z naciskiem na długofalowy wymiar realizowanych działań i osiąganych efektów.
W przypadku ustalenia nieprawidłowości, oczywistych omyłek albo wystąpienia braków formalnych Fundacja wzywa wnioskodawcę do ponownego wypełnienia formularza zgłoszeniowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zaistniałych nieprawidłowościach.
Beneficjent może otrzymać wsparcie w ramach programu wyłącznie jeden raz.
Termin składania wniosków: 
od 28 sierpnia 2023 do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2023
Źródło / Więcej informacji:
Regulamin Programu Grantowego „Lokalnie, aktywnie, sportowo”
Kontakt:
Fundacja ENEA

Temat: GRANTY NA PROJEKTY W ZAKRESIE WSPIERANIA KULTURY FIZYCZNEJ
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 6.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 300.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Gmina
 • NGO
 • Kościół
 • Związek JST
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
 • Przedszkole
 • Koło gospodyń wiejskich
 • Ochotnicza straż pożarna
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
696ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze