32.7 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca, 2024

Jednostki samorządu terytorialnego sięgają po granty w programie Horyzont Europa

Polskie jednostki samorządu terytorialnego coraz śmielej aplikują o granty w Programie Horyzont Europa. Obecnie, w naszym kraju, realizowanych jest wiele ciekawych inicjatyw finansowanych ze środków tego programu. Celem wspomnianych projektów jest między innymi poprawienie komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców, zwiększanie bezpieczeństwa czy też wprowadzanie rozwiązań proklimatycznych.

Poniżej przedstawiamy trzy przykładowe projekty realizowane przez polskie jednostki samorządu terytorialnego w ramach ProgramiHoryzont Europa.

UPRIGHT

Na Dolnym Śląsku, w ramach projektu UPRIGHT, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice uczą się jak zadbać o zdrowie  psychiczne – czyli jak  pokonać stres, jak radzić sobie z kłopotami w życiu codziennym, agresją czy też brakiem akceptacji.

W 2021 roku programem objęto 15 szkół podstawowych z 10 gmin województwa dolnośląskiego. Rok później działaniami projektowymi objęto 26 szkół. Rezultaty projektu okazały się tak obiecujące, że samorząd województwa zadecydował o jego kontynuacji.

REALLOCATE

Miasto Stołeczne Warszawa, dzięki projektowi REALLOCATE, przeprowadzi działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz jakości przestrzeni publicznych w rejonie wybranych szkół podstawowych.

Urzędnicy zaangażowani w realizację projektu będą ściśle współpracować z Fundacją Na miejscu, odpowiedzialną za wymiar edukacyjny oraz włączenie mieszkańców w proces projektowania zmian.

Invest4Nature

W Poznaniu, dzięki projektowi Invest4Nature, przedszkolaki zyskają 21 naturalnych placów zabaw z podłożem ze żwiru lub piasku, urządzeniami zabawowymi wykonanymi z drewna oraz terenami zielonymi.

Naturalne place zabaw pomogą zwiększyć różnorodność biologiczną i retencję wody a dzieciom zapewnią bezpośredni kontakt z naturą, poprawiając ich samopoczucie, zdrowie psychiczne oraz kreatywność.

Gdzie szukać dotacji na tego typu projekty?

Projekty tego typu są realizowane w międzynarodowych konsorcjach – głównie w ramach II filaru Programu Horyzont Europa: „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”. 

Wspomniany obszar dotyczy wyzwań społecznych przed którymi stoi współczesny świat oraz wzmacnia potencjał technologiczny i przemysłowy Europy.

Wyzwania przewidziane w ramach II filaru Programu Horyzont Europa są pogrupowane w następujące klastry:
– Zdrowie;
– Kultura kreatywność i społeczeństwo integracyjne;
– Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa;
– Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna;
– Klimat, energia, mobilność;
– Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Częstym wymogiem przy tego typu projektach jest zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw, organizacji oraz społeczności w opracowanie danego rozwiązania. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o zmianę stylu życia i wzorów konsumpcji, które są warunkiem wdrożenia innowacji.

Aplikowanie o grant

Wnioski o granty składa się poprzez portal Funding & tender opportunities.

Na wspomnianym portalu możemy znaleźć wszystkie informacje na temat programu Horyzont Europa: dokumenty ustanawiające program, informacje o naborach wniosków oraz całą dokumentację konkursową.

Tutaj też przebiega cały proces związany z aplikowaniem o grant – począwszy od rejestracji wnioskodawcy, poprzez złożenie wniosku aż do składania raportów z realizacji projektu.

Jak wygląda wniosek?

Sam wniosek składa się z dwóch części: formularzy administracyjnych, które należy wypełnić online na portalu Funding & tender opportunities oraz części merytorycznej, którą przygotowujemy również według oficjalnego szablonu.

Z doświadczenia polskich wnioskodawców aplikujących o środki w ramach Programu Horyzont Europa wynika, że na przygotowanie wniosku potrzebujemy co najmniej 3-4 miesięcy.

Potencjalni wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie w Krajowym Punkcie Kontaktowym, który od 25 lat świadczy bezpłatnie pomoc polskim beneficjentom tzw. „programów ramowych”.

Program Horyzont Europa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI