7 C
Warszawa
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Program „Ciepłe Mieszkanie”. Wkrótce początek naboru wniosków dla gmin

Program „Ciepłe Mieszkanie” stanowi uzupełnienie programu „Czyste Powietrze” kierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych. Dnia 29 września 2023 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków dla gmin, które – za pośrednictwem 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚIGW) – otrzymają pieniądze na eko-inwestycje dla swoich mieszkańców.

Szanse na dotacje do wymiany kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej mają:
– właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych,
– najemcy mieszkań komunalnych,
– wspólnoty od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Budżet programu wynosi 1,75 mld zł a maksymalna wysokość wsparcia wyniesie to 41 tys. zł dla osób fizycznych i 375 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Na większe kwoty mogą liczyć mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych gmin.

„Samorządowcy na spotkaniach podkreślali, że brakuje im programu, który umożliwi termomodernizację i wymianę pieca w mieszkaniach komunalnych. Wiele z tych mieszkań wciąż jest opalanych węglem. Cieszę się, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej daje teraz taką możliwość” – powiedziała Marta Zbrowska, doradca społeczny minister klimatu i środowiska, sekretarz powiatu przysuskiego.

Pierwotny budżet programu „Ciepłe Mieszkanie” wynosił 1,4 mld zł, a pilotażowy nabór wniosków odbył się w 2022 r.

Dotychczas podpisano w ramach tego naboru 374 umowy z gminami na ponad 746 mln zł, co pozwoli na realizację przedsięwzięć w przeszło 33,5 tys. lokali mieszkalnych.

W ramach niniejszego naboru poszerzono katalog beneficjentów końcowych o najemców lokali z mieszkaniowego zasobu gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Ponadto urealniono koszty kwalifikowane w stosunku do obecnych cen na rynku, zwiększono progi dochodowe i maksymalne kwoty dotacji we wszystkich częściach programu. Dodano również nowe rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć.

Dla kogo i na co ?

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Program realizowany jest w modelu, w którym NFOŚiGW udostępnia środki na realizację WFOŚIGW, a one z kolei podpisują stosowne umowy z zainteresowanymi gminami.

Następnie gminy ogłaszają na swoim terenie nabór wniosków wśród mieszkańców – beneficjentów końcowych, którymi są osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego, najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnoty mieszkaniowe posiadające 3-7 lokali.

W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Jeśli to zadanie zostanie wykonane, dopuszcza się także sfinansowanie: zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmuje:
– demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku;  
– zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu;
– zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej;
– przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Trzy poziomy dofinansowania

Program „Ciepłe Mieszkanie” składa się z czterech części, pierwsze trzy dedykowane osobom fizycznym, dla których obowiązują trzy poziomy dofinansowania uzależnione od dochodów oraz ostatnia, czwarta część, dla wspólnot.

W drugim naborze kwoty dotacji zwiększono o ok. 10 proc. w stosunku do pierwszej edycji programu. Preferencyjne warunki (dodatkowe 5 proc. intensywności dofinansowania) przewidziano dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce (lista ta będzie załącznikiem do ogłoszenia o naborze).

Podstawowy poziom dofinansowania – przy dochodach do 135 tys. zł rocznie – to szansa na dotację do 16,5 tys. zł, ale nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny oraz do 35 proc. w przypadku lokali z gmin najbardziej zanieczyszczonych (do 19 tys. zł).

Podwyższone dotacje przewidziano przy dochodach do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym (chodzi o przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego).

Wówczas można starać się o 27,5 tys. zł, do 60 proc. kosztów kwalifikowanych lub 29,5 tys. zł (do 65 proc. kosztów), jeśli to lokal z listy gmin najbardziej zanieczyszczonych.

Najwyższe wsparcie otrzymają ci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Wówczas na przedsięwzięcie przewidziano aż 41 tys. zł wsparcia (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (95 proc. kosztów) dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Czwarta część programu, adresowana do wspólnot mieszkaniowych, także przewiduje różne opcje dotacji, każda maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

Do 350 tys. zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 tys. zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła) oraz do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie realizowany w latach 2022-2026, przy czym zobowiązania podejmowane będą do 30.06.2024 r. (zawieranie przez WFOŚIGW umów z gminami), a środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze do 31.12.2026 r.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie programu „Czyste Powietrze”.

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI