Trwa konkurs grantowy ONKOgranty VII

Liga Walki z Rakiem ogłosiła nabór wniosków w ramach VII edycji konkursu Onkogranty. Organizatorzy konkursu poszukują nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem.

Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa.

Efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych.

W VII edycji najlepsze projekty zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

1. Płodność chorych na nowotwory.
2. Wsparcie chorego na nowotwór w uzyskiwaniu rzetelnych informacji medycznych.
3. Wzmocnienie roli pacjenta w systemie opieki onkologicznej.

Termin zgłaszania projektów upływa 31 października 2023 r.

Wyniki VII edycji konkursu zostaną ogłoszone do 18 stycznia 2024 r.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie Fundacji Liga Walki z Rakiem.

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: biuro@ligawalkizrakiem.pl.

Opis programu na naszym portalu znajduje się TUTAJ.

Najnowsze

NAJPOPULARNIEJSZE