4.6 C
Warszawa
wtorek, 23 kwietnia, 2024

1,3 mld zł na rozwój średnich miast oraz badania naukowe. Wkrótce ruszy druga edycja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

W IV kwartale 2023 r. oraz I półroczu przyszłego roku zostaną ogłoszone pierwsze nabory wniosków w ramach drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wspomniane konkursy grantowe zostaną ogłoszone w ramach Programu Rozwoju Miast oraz Programu Badania Naukowe i Innowacje. Pierwszy przyczyni się do wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego miast średniej wielkości, a drugi do intensyfikacji współpracy badawczej między ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami w Polsce i Szwajcarii.

Kwota wsparcia przewidzianego w ramach wyżej wymienionych programów wyniesie ponad 1,3 mld zł (313,7 mln franków szwajcarskich).

Program Rozwoju Miast

Program Rozwoju Miast umożliwi średnim miastom realizację projektów, które przyczynią się do zmniejszenia bezrobocia, wzrostu bezpieczeństwa publicznego, a także inwestycje, m. in. w takich obszarach jak:
– efektywność energetyczna,
– transport publiczny,
– gospodarka wodno-ściekowa,
– gospodarka odpadami,
– ochrona środowiska,
– ochrona zdrowia,
– kształcenie zawodowe,
– bezpieczeństwo,
– integracja społeczna.

Budżet programu wyniesie 327,882 mln franków szwajcarskich.

Program Badania Naukowe i Innowacje

Program wzmocni relacje polskich środowisk badawczych i innowacyjnych z wiodącymi podmiotami B+R w Szwajcarii. Jego celem jest poprawa jakości badań stosowanych w Polsce poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy naszym krajem i Szwajcarią.

Ośrodki badawcze będą też mogły ubiegać się o dofinansowanie umiędzynarodowienia badań podstawowych, gdzie przewidziana jest współpraca multilateralna.

W planowanym naborze na wielostronne, wspólne projekty badawcze będą mogły wziąć udział podmioty z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Węgier, które będą tworzyć partnerstwa z podmiotami szwajcarskimi.

Łączny budżet programu to  41,176 mln franków szwajcarskich.

Szczegółowe informacje dotyczące drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy można znaleźć na stronie: https://www.programszwajcarski.gov.pl

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI