-3,8 C
Warszawa
środa, 29 listopada, 2023

Granty na podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych. Ruszył nabór wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) rozpoczął nabór wniosków w ramach działania 2.3 Bioróżnorodność programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW): Typ projektu: IV Podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych.

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom służącym podnoszeniu świadomości ekologicznej i promowaniu postaw proekologicznych lokalnych społeczności, m.in. przedsiębiorców, lokalnych liderów opinii, organizacji społecznych, gospodarczych, dzieci i młodzieży poprzez:

1. Kampanie edukacyjno-informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie zasad oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenach chronionych, potrzeb oraz metod ochrony przyrody, jak również korzyści płynących z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu oraz korzyści z objęcia ochroną obszarów cennych przyrodniczo.

2. Działania z zakresu budowania zdolności administracyjnej podmiotów realizujących zadania służące ochronie bioróżnorodności w celu sprawniejszego zarządzania oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć związanych z czynną ochroną przyrody.

Realizacja projektu musi odbywać się na obszarze geograficznym Makroregionu Polski Wschodniej, a akcje objęte projektem muszą być skierowane do grup docelowych z Polski Wschodniej.

Wnioski o wsparcie mogą składać następujące podmioty:
– jednostki samorządu terytorialnego,
– jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe,
– jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie,
– organizacje pozarządowe,
– uczelnie,
– instytuty badawcze,
– jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz,
– Polska Akademia Nauk,
– Instytuty naukowe PAN,
– Polska Akademia Umiejętności,
– parki narodowe.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 lutego 2024 r. o godz. 15:30.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie NFOŚiGW.


Temat: GRANTY NA PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ I PROMOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH
Wysokość wsparcia: maks. 85%, od 500.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 12.500.000. zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Instytucja państwowa
  • Gmina
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

SOCIAL MEDIA

40,622PolubieńLubię
701ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI