21.5 C
Warszawa
sobota, 15 czerwca, 2024

KE opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na rok 2024

Komisja Europejska (KE) opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na rok 2024. Dostępny jest również nowy przewodnik po programie. Zgodnie z opublikowanym dokumentem obowiązują dwie tury naborów. Pierwsza, trwająca od lutego do czerwca oraz druga, organizowana w październiku. Całkowity budżet przeznaczony na realizację projektów w ramach niniejszego zaproszenia wynosi ok. 3,7 mld euro. Łączny budżet programu na 2024 r. to 4,3 mld euro.

W związku z wysokimi wskaźnikami inflacji Komisja Europejska zdecydowała się wprowadzić kolejną korektę w wysokości +5,9%, która dotyczy indywidualnych stawek wsparcia w ramach mobilności (działania zdecentralizowane).

Oznacza to większą pomoc dla uczestników mobilności, którzy muszą mierzyć się przede wszystkim z rosnącymi kosztami utrzymania (m.in. żywność i zakwaterowanie). Pierwszej korekty – w wysokości +12,27% – dokonano już w 2023 r.

Terminy naborów w roku 2024

1 lutego 2024 r., godz. 17:00

Akcje i sieci „Jean Monnet”

8 lutego 2024 r., godz. 17:00

Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym

15 lutego 2024 r., godz. 17:00

Akcja kluczowa 2., Akcja Erasmus Mundus

20 lutego 2024 r., godz. 12:00

Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych

Akcja kluczowa 1., Mobilność kadry w dziedzinie sportu

Akcja kluczowa 1., Mobilność międzynarodowa obejmująca państwa trzecie niestowarzyszone z programem

Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

Akcja kluczowa 1., Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU

29 lutego 2024 r., godz. 17:00

Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym

5 marca 2024 r., godz. 12:00

Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw, o które wnioskują europejskie organizacje pozarządowe

Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży

5 marca 2024 r., godz. 17:00

Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, o które wnioskują europejskie organizacje pozarządowe

Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie sportu

Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu

Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinie sportu

Akcja kluczowa 2., Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

6 marca 2024 r., godz. 17:00

Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą

7 marca 2024 r., godz. 17:00

Akcja kluczowa 2., Sojusze na rzecz innowacji

Akcja kluczowa 3., Europejska młodzież razem

25 kwietnia 2024 r., godz. 17:00

Akcja kluczowa 1., Wirtualne wymiany w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży

7 maja 2024 r., godz. 17:00

Akcja kluczowa 2., Centra doskonałości zawodowej

6 czerwca 2024 r., godz. 17:00

Akcja kluczowa 2., Akademie nauczycielskie Erasmus+

Przewodnik po programie Erasmus+ 2024

Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2024 w wersji polskiej można pobrać TUTAJ.

W przewodniku można znaleźć informacje dotyczące celów oraz priorytetów programu w roku 2024, wśród których znajdują się: włączenie i różnorodność, transformacja cyfrowa, środowisko i walka ze zmianą klimatu oraz uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i aktywność obywatelska.

Przewodnik po programie zawiera także opisy celów akcji i działań, informacje dla wnioskodawców (w tym jak złożyć wniosek i jakie są kryteria naboru) oraz definicje kluczowych pojęć i powszechnie stosowanych terminów związanych z programem.

W 2024 r. w programie większy nacisk będzie położony na zrównoważone podróżowanie. Po raz pierwszy też w ramach mobilności wewnątrzeuropejskiej w sektorze Szkolnictwo wyższe oferowane będą dofinansowania podróży.

Erasmus+ będzie również nadal wspierał Ukrainę poprzez projekty, które zachęcają do mobilności edukacyjnej, zapewniają nabywanie nowych umiejętności, walczą z dezinformacją czy wspomagają integrację uchodźców w nowych dla nich systemach kształcenia.

Inny kluczowy aspekt programu to silna koncentracja na wspólnych wartościach unijnych, takich jak godność i prawa człowieka, wolność, demokracja, równość i praworządność.

Zaproszenie do składania wniosków na rok 2024 znajduje się TUTAJ.

Więcej informacji o sektorach i akcjach programu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce.

Funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI