24.5 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024

Rusza druga edycja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Wczoraj w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca kolejne rozdanie Funduszy Szwajcarskich dla Polski, w ramach którego Polska otrzyma ponad 320 mln franków szwajcarskich na dwa programy – Rozwój Miast oraz Badania Naukowe i Innowacje.

„Łączy nas wieloletnia współpraca w ramach poprzedniej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu. Wierzę, że jej kontynuacja jeszcze bardziej wzmocni dotychczasowe doskonałe relacje pomiędzy naszymi krajami” –  powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W nowej odsłonie Funduszy Szwajcarskich w Polsce będą realizowane dwa programy:

1. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast z budżetem 278,7 mln franków wkładu Szwajcarii – skierowany jest do miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

2. Program Badania Naukowe i Innowacje o wartości 35 mln franków szwajcarskich ma na celu poprawę jakości badań stosowanych w Polsce.

Program Rozwoju Miast

Z Programu Rozwoju Miast finansowane będą m.in. inwestycje na ochronę środowiska, transport publiczny, przedsiębiorczość, zaangażowanie obywatelskie oraz zarządzanie migracją.

Program Badania i Innowacje

Inaugurowany Program Badania i Innowacje stanowi kontynuację programu współpracy badawczej ze Szwajcarią zrealizowanej w  poprzedniej edycji SPPW, w latach 2007–2017.

Ma on celu poprawę jakości badań stosowanych w Polsce poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Polską i Szwajcarią.

Narzędziem do realizacji tego celu będzie wsparcie konsorcjów polsko-szwajcarskich w zakresie realizacji projektów B+R. Program obejmie również część dotyczącą umiędzynarodowienia badań podstawowych, w której przewidziana jest współpraca multilateralna.

Fundusze Szwajcarskie dla Polski

Szwajcaria, chociaż nie jest członkiem Unii Europejskiej, wspiera rozwój kilkunastu państw Wspólnoty (w tym Polski) poprzez specjalną pulę funduszy.

Pierwsza edycja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obejmowała lata 2007-2017. Program zakończył się 14 czerwca 2017 r., po 10 latach od decyzji parlamentu szwajcarskiego o przyznaniu Polsce funduszy.

Polska otrzymała 489 mln franków szwajcarskich. Dofinansowano 58 dużych projektów i ponad 1700 mniejszych m.in. w dziedzinie ochrony środowiska, innowacji w energetyce i działalności MŚP, poprawy infrastruktury transportowej i profilaktyki zdrowotnej.

Wsparcie otrzymały podmioty sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI