20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

„Premia społeczna” pomoże gminom i powiatom w zlecaniu usług podmiotom ekonomii społecznej. Nabór wniosków już w przyszłym roku

W przyszłym roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach projektu „Premia społeczna”, którego celem jest wykorzystanie potencjału sektora ekonomii społecznej do realizacji usług społecznych. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich i budżetu państwa w najbliższych latach samorządy otrzymają około 300 mln zł na zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej.

„Dzięki uruchomieniu Premii społecznej wzrośnie popyt na usługi społeczne świadczone przez podmioty ekonomii społecznej. To nie tylko szansa na zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych, ale także na budowanie społecznie odpowiedzialnych terytoriów i trwałej współpracy pomiędzy sektorem ekonomii społecznej a sektorem publicznym” – wyjaśniła Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Jednocześnie wzmocnienie sektora ekonomii społecznej wygeneruje dodatkowe korzyści społeczne, m.in. w obszarze lokalnego rynku pracy oraz reintegracji społecznej i zawodowej członków lokalnej wspólnoty, potrzebujących tego typu wsparcia.

Aplikować o środki będą mogły wszystkie gminy i powiaty, które zdecydują się zlecić usługę społeczną podmiotowi ekonomii społecznej, w dowolnym trybie.

„Jako samorząd, rozumiejąc potrzeby swoich mieszkańców, powinniśmy dążyć do realizacji usług społecznych w sposób, który jest bliski ludziom i odpowiada na ich indywidualne potrzeby. Z tego, co widzę, „Premia Społeczna” stanowi drogowskaz, jak tego dokonać – dzięki temu, że oferuje zarówno wsparcie finansowe, jak i praktyczne narzędzia” – powiedział Hubert Pasiak, wójt gminy Zbuczyn.

Jakie działania obejmuje projekt?

„Premia społeczna” odpowiada na wyzwania związane z wykorzystaniem i rozwijaniem potencjału podmiotów ekonomii społecznej do świadczenia wysokiej jakości lokalnych usług społecznych.

Kluczowym elementem projektu jest przygotowanie kadr jednostek samorządów terytorialnych do efektywnego zarządzania zamówieniami usług społecznych poprzez szkolenia i doradztwo, a także promowanie dialogu i współpracy z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej.

„Wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej dążymy do tego, aby jednostki samorządu terytorialnego zwiększały wartość usług społecznych zlecanych podmiotom ekonomii społecznej specjalizującym się w tej dziedzinie” – mówi Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy, która będzie realizować projekt i przyjmować wnioski o granty.

W ramach projektu planowane jest udzielenie co najmniej 250 grantów dla gmin i powiatów (co do zasady do 25% wartości usługi, jednak na kwotę nie większą niż 350 tys. zł) częściowo finansujących zamówienia na usługi społeczne zlecane PES.

Będą to m.in. opieka wytchnieniowa, usługi asystenckie w rodzinnym domu pomocy, wsparcie w ośrodkach dla osób potrzebujących, a także poradnictwo specjalistyczne.

Wnioski będą mogły składać uprawnione samorządy, które przewidziały zwiększenie wartości dotychczas zlecanych usług społecznych lub zamówienie nowych. Istotne jest, że realizatorem tych usług mogą być jedynie podmioty ekonomii społecznej.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy w trybie ciągłym i rozpocznie się w 2024 roku.

Wartość projektu realizowanego pilotażowo do końca 2025 roku wynosi blisko 100 mln zł.

Po jego zakończeniu wsparcie będzie kontynuowane, a łączna kwota przeznaczona na zlecanie usług społecznych PES wyniesie ok. 300 mln zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI