8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej: obszar A – inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej

Program przewiduje dofinansowanie inwestycji związanych z budową biogazowni rolniczych z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących już istniejących biogazowni. Realizowana inwestycja musi być związana z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
REFUNDACJA/ZALICZKA
Na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, o ile wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.
Budżet naboru wniosków:
347.607.000 zł.
Wysokość wsparcia:
do 1.500.000 zł, maks. 65%.
Wkład własny:
min. 35%.
Czas trwania projektu:
nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Rolnik, będący osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia następujące warunki:
1. Została mu przyznana jednolita płatność obszarowa na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub podstawowe wsparcie dochodów w ramach PS WPR co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzednim lub który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
3. Odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub który zobowiąże się do jego odbycia nie później niż do złożenia ostatniego wniosku o płatność.
3. W dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat – w przypadku osoby fizycznej.
4. Posiada numer EP.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Budowa biogazowni rolniczej z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących istniejącej biogazowni rolniczej.
Realizowana inwestycja musi być związana z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Nabór wniosków jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027).
Planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych ma być większa niż 20.000 zł.
Całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie:
– ma być dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu biogazowni;
– nie może przekroczyć 50 kW.
Całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną wykorzystywanych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych wchodzących w skład gospodarstwa nie może przekroczyć 10 kW i ma stanowić nie więcej niż 20 % całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE znajdujących się w gospodarstwie.
Koszty ogólne nie mogą stanowić więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych.
Termin składania wniosków: 
25 stycznia – 23 lutego 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie ARiMR
Kontakt:
Departament Działań Inwestycyjnych ARiMR
T: 22 318 47 00
email:


Temat: GRANTY NA BUDOWĘ BIOGAZOWNI ROLNICZYCH
Wysokość wsparcia: do 1.500.000 zł, maks. 65%.
Budżet naboru wniosków: 347.607.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze