8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej: obszar C – inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych

Program przewiduje granty na inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych. Wsparciu podlegają w szczególności operacje polegające na:
– dociepleniu ścian zewnętrznych,
– dociepleniu dachu lub stropu,
– zakupie świetlików dachowych,
– dociepleniu podłóg,
– zakupie okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych,
– zakupie kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
– zakupie instalacji do odzyskiwania ciepła,
– zakupie systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
– zakupie systemów monitoringu i zarządzania energią.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
REFUNDACJA/ZALICZKA
Na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, o ile wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.
Wysokość wsparcia:
do 200.000 zł, maks. 65%.
Wkład własny:
min. 35%.
Czas trwania projektu:
Nie dłużej niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
W ramach interwencji są wspierane operacje, które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Rolnik, będący osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia następujące warunki:
1. Została mu przyznana jednolita płatność obszarowa na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub podstawowe wsparcie dochodów w ramach PS WPR co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzednim lub który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
2. Odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub który zobowiąże się do jego odbycia nie później niż do złożenia ostatniego wniosku o płatność.
3. W dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat – w przypadku osoby fizycznej.
4. Posiada numer EP.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.
Wsparciu podlegają w szczególności operacje polegające na:
– dociepleniu ścian zewnętrznych,
– dociepleniu dachu lub stropu,
– zakupie świetlików dachowych, – dociepleniu podłóg,
– zakupie okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych,
– zakupie kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
– zakupie instalacji do odzyskiwania ciepła,
– zakupie systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
– zakupie systemów monitoringu i zarządzania energią. Pomoc przyznaje się jeżeli inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Nabór wniosków jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027).
Planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych ma być większa niż 20.000 zł.
Realizowana inwestycja ma dotyczyć wyłącznie budynków gospodarstw rolnych (tj. budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, takich jak:
– budynki do przygotowania produktów rolnych do sprzedaży,
– budynki inwentarskie dla zwierząt gospodarskich,
– pieczarkarnie,
– chłodnie,
– budynki do przechowywania owoców i warzyw w tym w kontrolowanej atmosferze, – magazyny oczyszczania i suszenia nasion,
– budynki związane z rolniczym handlem detalicznym lub sprzedażą bezpośrednią lub dostawami bezpośrednimi,
– szklarnie,
– budynki zaplecza gospodarstwa rolnego w tym budynki wielofunkcyjne służące produkcji rolnej).
W każdym z budynków lub budowli wymienionych powyżej musi być zapewniona redukcja wskaźnika EK o co najmniej 30% i wskaźnika EP o co najmniej 30%.
Koszty ogólne nie mogą stanowić więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych.
Termin składania wniosków: 
25 stycznia – 23 lutego 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie ARiMR
Kontakt:
Departament Działań Inwestycyjnych ARiMR
T: 22 318 47 00
email:


Temat: GRANTY NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH
Wysokość wsparcia: do 200.000 zł, maks. 65%.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze