24.5 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024

KPO B3.5.1: Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
W ramach naboru wniosków finansowane jest powstawanie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań treningowych lub wspomaganych oraz mieszkań na wynajem tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego przez innych niż gmina inwestorów.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
510.516.495,68 zł.
Wysokość wsparcia:
15 proc. kosztów: budowa, remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego, przeznaczonego na pobyt ludzi lub jego części albo zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części, w wyniku których powstaną lub zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy albo mieszkania treningowe lub wspomagane, pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów budowy, remontu lub przebudowy budynku lub jego części (realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną), w którym zostaną utworzone lub zmodernizowane lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem przez gminę albo związek międzygminny z prawem do podnajmu osobom fizycznym bez zgody społecznej inicjatywy mieszkaniowej albo spółki gminnej.
25 proc. kosztów: pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów budowy, remontu lub przebudowy budynku lub jego części z lokalami mieszkalnymi na wynajem o ograniczonym czynszu, które zostaną utworzone lub zmodernizowane w wyniku realizacji inwestycji przez inwestora innego niż gmina lub związek międzygminny.
Wkład własny:
75-85%.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2026.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK (ePUAP)
Kto może złożyć wniosek ?
1. Gminy.
2. Jednoosobowe spółki gminne.
3. Związki międzygminne.
4. Powiaty.
5. Organizacje pozarządowe.
6. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 
Na co można uzyskać wsparcie ?
W ramach naboru finansowane jest powstawanie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań treningowych lub wspomaganych oraz mieszkań na wynajem tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego przez innych niż gmina inwestorów.
1. Gminy, jednoosobowe spółki gminne na:
– budowę budynku,
– remont lub przebudowę budynku niemieszkalnego,
– zmianę sposobu użytkowania budynku, w wyniku których zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.
2. Gminy, jednoosobowe spółki gminne, powiaty, organizacje pozarządowe albo podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – na lokale mieszkalne, które będą służyć wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej w formie mieszkań treningowych lub wspomaganych.
3. Gminy, związki międzygminne, powiaty – na lokale mieszkalne, które będą służyć wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej w formie mieszkań treningowych lub wspomaganych.
4. Gminy, związki międzygminne na:
– budowę budynków,
– remont lub przebudowę niezamieszkanych budynków (albo ich części) będących własnością spółki gminnej albo społecznej inicjatywy mieszkaniowej, której jedynym albo większościowym właścicielem jest gmina, w wyniku których zostaną utworzone lokale mieszkalne na wynajem inne niż mieszkaniowy zasób gminy.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem naboru wniosków jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Wsparcie finansowe jest udzielane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
KPO jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Wsparcie oferowane jest w formie bezzwrotnego grantu (finansowe wsparcie w ramach planu rozwojowego) i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego.
Finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego udziela się, jeżeli:
– wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia nie przekracza 52 kWh/(m2·rok);
– przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych;
– termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia musi zakończyć się do 31 sierpnia 2026 r.
Wsparcie ze strony BGK polega również na udostępnieniu z zasobu projektów, wskazanego projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego i udzieleniu wnioskodawcom nieodpłatnego prawa do korzystania z praw autorskich do tego projektu.
Termin składania wniosków: 
30 września 2024
Źródło / Więcej informacji:
Opis programu na stronie BGK
Ogłoszenie o naborze wniosków na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl
Kontakt

Temat: GRANTY NA ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Wysokość wsparcia: 15-25%.
Budżet naboru wniosków: 510.516.495,68 zł.
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Związek JST
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

INNE PROGRAMY

Najnowsze