8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

Danie Wspólnych Chwil

Adresatami programu są seniorzy dotknięci lub zagrożeni samotnością. Program jest realizowany we współpracy z kołami gospodyń wiejskich (KGW), które organizują spotkania przy wspólnym stole dla osób starszych. Elementem programu są e-kody umożliwiające zapłatę za zakup towarów dostępnych w sklepach sieci „Biedronka”.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Uczestnicy I i II edycji programu wypełniają wniosek przez swoje konto na Platformie KGW.
Kto może złożyć wniosek ?
1. Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez ARiMR.
2. Kółka Rolnicze lub stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru KGW prowadzonego przez ARiMR.
3. Kółka rolnicze lub stowarzyszenia działające jako koło gospodyń wiejskich, powstałe przez wejściem w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
4. Kółka rolnicze lub stowarzyszenia działające na rzecz obszarów wiejskich, które brały udział w II edycji programu i wyrażą wolę kontynuacji udziału w programie.
Wnioskodawcy wskazani powyżej muszą spełniać następujące warunki:
– prowadzić działalność minimum pół roku od daty rozpoczęcia danej edycji programu,
– nie rozpoczął się wobec nich proces likwidacji, – ich cele statutowe są zgodne z celami programu (jednym z celów statutowych działalności KGW zapisanych w statucie powinny być: dobroczynność lub działania dobroczynne, działania charytatywne albo pomoc społeczna).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Spotkania przy wspólnym stole dla osób starszych, organizowane przez koła gospodyń wiejskich (KGW).
Fundacja Biedronki finansuje zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.
Wnioskodawca nie może pobierać jakichkolwiek opłat od seniorów z tytułu uczestnictwa w spotkaniu lub za dostarczenie posiłków bądź paczek żywnościowych.
Podczas spotkań zabroniona jest również sprzedaż jakichkolwiek napojów, produktów spożywczych lub produktów niespożywczych jak również oferowanie odpłatnych usług.
KGW będące beneficjentami programu zobowiązują się do zorganizowania minimum sześciu spotkań dla seniorów w ramach danej edycji, przy czym odstęp pomiędzy spotkaniami powinien wynosić minimum 3 tygodnie.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Fundacja Biedronki.
Program jest skierowany do seniorów dotkniętych lub zagrożonych samotnością i realizowany we współpracy z kołami gospodyń wiejskich (KGW), które organizują spotkania przy wspólnym stole dla osób starszych.
Cele:
1. Zapobieganie samotności seniorów poprzez wspólne spotkania przy stole.
2. Poprawa jakości życia seniorów.
3. Integracja seniorów z lokalną społecznością.
4. Dobroczynność/ działania charytatywne.
5. Pomoc społeczna.
6. Wspieranie działalności społecznej oraz rozwijanie i umacnianie postaw społecznych nastawionych na pomoc potrzebującym.
7. Wsparcie KGW w realizacji działań zbieżnych z celami programu.
8. Wymiana wiedzy i doświadczeń w temacie sytuacji i potrzeb seniorów pomiędzy Fundacją i KGW uczestniczącymi w programie w celu doskonalenia działań obu stron na rzecz seniorów.
Elementem programu są e-kody umożliwiające zapłatę za zakup towarów dostępnych w sklepach sieci „Biedronka”.
Fundacja Biedronki przekazuje e-kody współpracującym kołom gospodyń wiejskich, które dokonują zakupu towarów dostępnych w sklepach sieci „Biedronka”, koniecznych do przygotowania przez koła posiłków w ramach spotkań organizowanych dla seniorów.
W niniejszej edycji programu przygotowano miejsca dla 1.100 KGW (zarejestrowanych w ARiMR lub o statusie stowarzyszenia zwykłego/rejestrowego).
Termin składania wniosków: 
29 lutego 2024 (lub dłużej w przypadku dostępności miejsc)
Źródło / Więcej informacji:
Strona internetowa programu
Kontakt

Temat: WSPARCIE DLA SENIORÓW DOTKNIĘTYCH LUB ZAGROŻONYCH SAMOTNOŚCIĄ
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Wnioskodawca:
  • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
  • nagroda

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze