8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

Erasmus+ Edukacja dorosłych: Akcja 1 – Projekty mobilności osób uczących się

Program wspiera projekty dotyczące mobilności dorosłych osób uczących się uczestniczących w programach, zajęciach i działaniach edukacyjnych o charakterze niezawodowym w organizacji wysyłającej – realizującej projekt w programie Erasmus+.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania kosztów jednostkowych lub kosztów rzeczywistych zostały wskazane w Przewodniku po programie Erasmus+ 2024.
Czas trwania projektu:
– projekty krótkoterminowe: 6-18 miesięcy;
– projekty akredytowane: 15-24 miesiące.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Procedura składania wniosku:
1. Rejestracja w systemie EU_LOGIN.
2. Rejestracja w rejestrze organizacji ORS – Organisation Registration System. Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji (OID – Organisation ID). Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.
Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosku znajdują się TUTAJ.
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje zapewniające formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie dorosłych. 2. Lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje odgrywające pewną rolę w dziedzinie kształcenia dorosłych.
3. Organizacje związane z rynkiem pracy, z obszarem edukacji i szkoleń:
– publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa,
– instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym,
– izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła,
– fundacje, stowarzyszenia,
– instytucje szkolnictwa wyższego, w tym uniwersytety III wieku,
– uniwersytety ludowe i otwarte,
– ośrodki pomocy społecznej,
– urzędy pracy,
– organizacje kulturalne, biblioteki, muzea,
– instytuty badawcze,
– placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne,
– organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje,
– instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.
W każdym projekcie muszą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje:
– organizacja wysyłająca – odpowiada za selekcję uczestników projektu i ich wysłanie;
– organizacja/e goszcząca – zapewnia program szkolenia.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Grupowa mobilność dorosłych słuchaczy (trwająca od 2 do 30 dni, co najmniej dwóch słuchaczy w grupie, osoby prowadzące szkolenia z organizacji wysyłającej muszą towarzyszyć osobom uczącym się przez cały czas trwania działania).
2. Krótkoterminowa mobilność edukacyjna dorosłych słuchaczy (wyjazdy trwające od 10 do 29 dni, dla każdego uczestnika trzeba opracować indywidualny program nauczania).
3. Długoterminowa mobilność edukacyjna dorosłych słuchaczy (trwająca od 30 do 365 dni, dla każdego uczestnika trzeba opracować indywidualny program nauczania). Mobilność fizyczną można łączyć z działaniami wirtualnymi.
Rodzaje projektów możliwych do realizacji:
projekty krótkoterminowe: wnioski składane jednorazowo, czas trwania: 6-18 miesięcy;
projekty akredytowane: przeznaczone tylko iwyłącznie dla organizacji zainteresowanych regularnym organizowaniem działań w zakresie mobilności, które uzyskały akredytację w programie Erasmus+, czas trwania: 15-24 miesiące.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem Programu jest Komisja Europejska.
Wdrażaniem Programu w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Kraje uczestniczące w programie:
– 27 krajów członkowskich UE;
– kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej;
– kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia;
– kraje partnerskie.
Działania o charakterze niezawodowym powinny dotyczyć rozwoju kompetencji kluczowych, w tym umiejętności podstawowych potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, włączenia społecznego oraz aktywności obywatelskiej, a także zwiększających szanse na samodzielność i zatrudnienie (jeśli dotyczą osób w wieku produkcyjnym), w tym rozwoju umiejętności cyfrowych wymaganych do skutecznego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii niezbędnych we współczesnym świecie.
Programy, zajęcia i działania edukacyjne, w których uczestniczą dorosłe osoby uprawnione do wyjazdu edukacyjnego w Akcji 1 mogą mieć charakter uczenia się pozaformalnego, nieformalnego lub formalnego i nie mogą dotyczyć zawodowej edukacji osób dorosłych.
Termin składania wniosków: 
20 lutego 2024, do godz. 12:00
Źródło / Więcej informacji:
Opis programu na stronie FRSE
Kontakt

Temat: GRANTY NA PROJEKTY DOTYCZĄCE MOBILNOŚCI DOROSŁYCH OSÓB UCZĄCYCH SIĘ
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Tak
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
 • Przedszkole
 • Koło gospodyń wiejskich
 • Ochotnicza straż pożarna
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze